เลื่อนประชุมครม.เป็นพุธ 5 กค.นี้ เปิดทางประชุมเลือกประธานสภาฯ 4 ก.ค. หลังเลขาธิการสภาฯ ออกหนังสือเชิญส.ส.เข้าร่วมประชุมสภาฯครั้งที่ 1

วันที่ 30 มิ.ย.66 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ออกหนังสือแจ้งรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ในการประสานงานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ทราบว่าการประชุมครม.ครั้งถัดไป จะมีขึ้นในวันพุธที่ 5 ก.ค.66 เวลา 09.00 น.โดยเป็นการประชุมแบบครบองค์ประชุม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกหนังสือเชิญ ส.ส.เข้าร่วมประชุมสภาฯครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 ก.ค. เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภา มีระเบียบวาระการประชุมเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน