พริษฐ์ เผย ก้าวไกล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วม กก.ศึกษาประชามติรัฐธรรมนูญ จี้ รัฐบาลตอบให้ชัด จัดทำรธน.ฉบับใหม่ โดย สสร.เลือกตั้งทั้งหมด หรือไม่

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2566 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ระบุพรรคก้าวไกลได้ตอบรับเข้าร่วมคณะกรรมการศึกษาแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อว่า เรายังไม่ได้ตอบรับเข้าร่วมคณะกรรมการดังกล่าว ทางตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยได้ประสานมาที่ นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรค เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา และนายชัยธวัช ได้แจ้งกลับไปว่าจะนำมาหารือกับ สส. ซึ่งจะประชุมในวันนี้ ก่อนจะให้คำตอบ

เหตุผลหลักที่พรรคก้าวไกลยังไม่ตอบรับเข้าร่วม เนื่องจากพรรคยังไม่ได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมาย หรือกรอบของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการชุดนี้จะยึดถือ เพื่อใช้เป็นหลักสำหรับการหารือเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องประชามติ

นายพริษฐ์กล่าวว่า พรรคก้าวไกลได้แสดงจุดยืนมาตลอดว่า หลักการพื้นฐานที่พรรคก้าวไกลยึดถือและมองว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย คือ จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ไม่ใช่การแก้ไขเพียงบางหมวด หรือ บางมาตรา และ จัดทำโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ไม่ใช่ สสร. ที่มีส่วนผสมของการแต่งตั้ง

ทั้ง 2 หลักการนี้ ไม่เป็นแต่เพียงจุดยืนของพรรคก้าวไกล แต่ยังเป็นข้อสรุปที่หลายฝ่ายทางการเมืองเคยมีร่วมกัน ผ่านทั้งผลการศึกษาของคณะกรรมาวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ในปี 2562-2563 ที่ได้ข้อสรุปว่าส่วนใหญ่เห็นตรงกันให้ มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยสสร. ที่มาจากประชาชน อยู่ในหน้า 122 ของรายงาน

รวมถึงผลการลงมติของรัฐสภาต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่จะนำไปสู่การมี สสร. ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด มาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2563-2564 โดยในวาระที่ 1 สมาชิกรัฐสภาลงมติเห็นชอบ 2 ร่างที่จะนำไปสู่การมี สสร. มาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ด้วยคะแนน 88 เปอร์เซ็นต์ และ 79 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนวาระที่ 2 สมาชิกรัฐสภาลงมติเห็นชอบให้ สสร. มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด

นายพริษฐ์กล่าวว่า หากทางรัฐบาล ยังไม่ยืนยันว่าการทำงานและการหารือของคณะกรรมการศึกษาจะอยู่ภายใต้ 2 หลักการสำคัญดังกล่าว พรรคก้าวไกลกังวลว่าคณะกรรมการศึกษาชุดนี้ ซึ่งมีองค์ประกอบของตัวแทนจากรัฐบาลหรือคนที่รัฐบาลทาบทามเองเป็นส่วนใหญ่ อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการย้อนหลักการสำคัญที่เคยได้ข้อสรุปร่วมกันมาก่อนแล้วเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย สสร.ที่มาจากการเลือกตั้ง

แต่หากรัฐบาลยืนยันว่าการทำงานและหารือของคณะกรรมการศึกษาจะอยู่ภายใต้ 2 หลักการสำคัญนี้ ตนเชื่อว่า สส. พรรคก้าวไกล จะยินดีให้ตัวแทนพรรคเข้าร่วมเพื่อให้ความเห็นและทำงานร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องแนวทางการทำประชามติ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน