ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง บิ๊กสธ.ล็อตใหญ่ “รองปลัด-อธิบดี” รวม 11 ตำแหน่ง ดึง “หมอธงชัย” คุมกรมควบคุมโรค “หมออัมพร” โยกกรมจิตคุมกรมการแพทย์แทน ส่วน 4 รองปลัด ย้ายเป็นอธิบดี “สุขภาพจิต-กรมวิทย์-อย.-แพทย์แผนไทย” ดึงผู้ตรวจหญิง “อัจฉรา” นั่งอธิบดีกรมอนามัย

3 ต.ค. 66 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 ต.ค. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตามที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและมีการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่ง มีจำนวน 11 ราย ดังนี้

1. นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร จากอธิบดีกรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค
2. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ จากอธิบดีกรมสุขภาพ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์
3. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ จากรองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต
4. นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ จากรองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน จากรองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
6. นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช จากรองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
7. พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล จากผู้ตรวจราชการ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย

8. นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล จากผู้ตรวจราชการ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
9. นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ จากผู้ตรวจราชการ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
10. นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ จากผู้ตรวจราชการ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
11. นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ยงยศ หนึ่งในกลุ่มแพทย์ชนบท เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ สมัยนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็น รมว.สธ. ก่อนจะถูกย้ายกลับเข้ามานั่งเป็นรองปลัด เมื่อ นพ.ชลน่าน มาเป็น รมว.สธ.คนปัจจุบัน นพ.ยงยศ ถูกเสนอชื่อให้กลับไปนั่งในตำแหน่งอธิบดีอีกครั้ง ส่วน นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) อยู่กรมเดิม ไม่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน