มติที่ประชุม ก้าวไกล ยังไม่ร่วม กก.ศึกษาประชามติแก้ รธน. ‘ไอติม’อ้างรัฐบาลยังไม่ยืนยันหลักการ ร่างใหม่ทั้งฉบับ-เลือกตั้งสสร.ทางตรงทั้งหมดหรือไม่ แย้มยินดีให้ความเห็นและข้อเสนอ หากต้องการ

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2566 ที่พรรคก้าวไกล นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกล แถลงว่า ที่ประชุมสส.พรรคก้าวไกล มีมติไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังจากรัฐบาลเชิญตัวแทนจากทุกพรรคเข้าร่วม เนื่องจาก

1.พรรคก้าวไกลมีจุดยืนชัดเจนมาตลอด สนับสนุนให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งทางตรงของประชาชนทั้งหมด โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ เพื่อให้ประเทศมีกติกาสูงสุดของประเทศที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย

2.พรรคเสนอว่า กระบวนการดังกล่าวควรเริ่มต้นจากการจัดประชามติ เพื่อสอบถามประชาชนด้วยคำถามว่า เห็นชอบหรือไม่ว่า ประเทศไทยควรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ แทนที่รัฐธรรมนูญ 2560 โดยสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย และไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ

3.พรรคก้าวไกลขอบคุณรัฐบาลที่ให้เกียรติตัวแทนพรรคไปร่วมเป็นกรรมการ ทางพรรคพร้อมสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลที่สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว โดยพรรคยินดีให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอของพรรรคต่อคณะกรรมการหากคณะกรรมการมีความประสงค์ แต่ เวลานี้ พรรคก้าวไกลขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการ

4.เหตุผลที่พรรคมีมติดังกล่าว เพราะพรรคยังไม่ได้รับความชัดเจนจากรัฐบาล เกี่ยวกับเป้าหมายหรือกรอบในภาพใหญ่ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการชุดนี้จะยึดถือ โดยเฉพาะจุดยืนในการสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และการจัดทำโดย สสร. ที่มาจากการเลือกตั้งทางตรงของประชาชนทั้งหมด

5.สองจุดยืนดังกล่าวเป็นหลักการพื้นฐานที่พรรคมองว่ามีความสำคัญ ทั้งที่มา-กระบวนการ-เนื้อหา เป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกฝ่าย และสะท้อนฉันทามติใหม่ของสังคม

6.หากในอนาคต ทางรัฐบาลยืนยัน หรือคณะกรรมการศึกษาฯ ได้ข้อสรุปร่วมกัน ว่าจะเดินหน้าภายใต้ 2 จุดยืนดังกล่าว พรรคก้าวไกลจะยินดีให้ตัวแทนพรรคเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการ เพื่อร่วมกันหาข้อสรุปรายละเอียดแนวทางการทำประชามติ เช่น จำนวนครั้ง กรอบเวลา คำถาม และแนวทางด้านอื่นๆ เช่น จำนวนสสร. กรอบเวลาทำงานของ สสร.

7.พรรคยืนยันว่าเป้าหมายของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่แค่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ต้องเป็นฉบับใหม่ ที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย พรรคหวังอย่างยิ่งว่ารัฐบาลและคณะกรรมการจะได้ข้อสรุปโดยเร็ว ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ โดย สสร.ที่มาจากการเลือกตั้งทางตรงของประชาชนทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากรัฐบาลมีความชัดเจนในข้อกังวล พรรคก้าวไกลอาจจะเข้าร่วมภายหลัง นายพริษฐ์ กล่าวว่า ยินดีเข้าร่วมภายหลัง ตนคิดว่าเมื่อความชัดเจนใน 2 ประเด็นดังกล่าว เราจะได้ร่วมทำงานกับคณะกรรมการเพื่อลงในรายละเอียดซึ่งยังมีหลายประเด็นที่ต้องหารือกัน ทั้งกรอบเวลา คำถามประชามติ การตั้ง สสร. ทั้งนี้ ตนเข้าใจว่าแกนนำพรรคจะแจ้งไปยังรัฐบาลอย่างเป็นทางการ

เมื่อถามว่าโควตาที่รัฐบาลล็อกไว้ให้ จะต้องคืนหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า คงต้องหารือกับตัวแทนรัฐบาล ตนเข้าใจว่าโควตาที่ได้รับมาเป็นโควตาพรรค หากคณะกรรมการต้องการความเห็นหรือข้อมูล เรายินดีเข้าไปร่วมประชุมและให้ความเห็น แค่ขอไม่รับตำแหน่งคณะกรรมการ จนกว่าจะมีจุดยืนชัดเจน โดยวันนี้ยังไม่มีการพูดถึงตัวบุคคลใดๆ

เมื่อถามย้ำว่าการไม่เข้าร่วม จะทำให้องค์ประกอบคณะกรรมการไม่ครบหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ความเห็นของเราได้แสดงออกค่อนข้างครบถ้วนในรายละเอียดแล้ว ตลอดระยะเวลาการทำงานร่วมกันในสภา 4 ปี รวมถึงช่วงหาเสียงเลือกตั้ง พรรคก้าวไกลได้แสดงความเห็นอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน