เกรียง พร้อมผลักดันองค์การตลาดเพื่อปชช. เน้นย้ำยกระดับสินค้า ขยายช่องทางการตลาด เพิ่มรายได้ให้ปชช.

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.66 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (สำนักงานใหญ่) นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย พร้อมด้วยนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย นายสมชัย อัศวชัยโสภณ ที่ปรึกษารมช.มหาดไทย นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ นายชุมสาย ศรียาภัย น.ส.รัตมณี จงรักษ์ นายธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต น.ส.สุชาวดี พิทักษ์พรพัลลภ และนายธนวุฒิ อินทร์พรหม คณะที่ปรึกษารมช.มหาดไทย ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567

พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนการหารือและติดตามการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ อาทิ การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่เป็น Best Practices 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2563 – 2565) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการตลาด และการขยายผลประกอบการให้เกิดความยั่งยืน โดยมีนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร รองประธานกรรมการองค์การตลาด ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน พนักงานองค์การตลาดให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน

นายเกรียง กล่าวว่า วันนี้เป็นวันครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งองค์การตลาด ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่องค์การตลาดจะได้เพิ่มความเข้มข้น มุ่งมั่นพัฒนา และต่อยอดให้องค์การตลาดเป็น “องค์การตลาดเพื่อประชาชน” ในการสนับสนุน พัฒนาและสร้างรายได้ให้กับชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชน ทั้งนี้ องค์การตลาดต้องเข้ามาเป็นส่วนสำคัญที่จะพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและขยายพื้นที่การตลาดให้กับสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้าที่มีความต้องการทางตลาดเพิ่มสูงขึ้น มีความเป็นมืออาชีพในการนำสินค้าส่งต่อไปให้กับผู้บริโภค โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาคีต่างๆ อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการค้าภายใน เป็นต้น ในการยกระดับและพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน และมีความน่าสนใจ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รัฐวิสาหกิจชุมชนให้ครอบคลุมทั้งการผลิตและการจำหน่าย

นายเกรียง กล่าวอีกว่า อีกทั้งประสานความร่วมมือเพิ่มช่องทางการตลาดให้ครอบคลุม และเพื่อให้บรรลุภารกิจนี้องค์การตลาดจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพ และปรับปรุงศักยภาพตลาดสาขาเดิมที่มีอยู่ให้สามารถสร้างมูลค่าจากสินค้าที่มีความหลากหลาย เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ทั้ง ปรับปรุงพื้นที่ตลาด จัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าไปใช้บริการจับจ่ายซื้อของ จัดหาธุรกิจรูปแบบ/ประเภทใหม่ เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ตลาดสาขา เชื่อมโยง E-Commerce เพื่อต่อยอดและพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อ – ขายผ่านระบบทางออนไลน์ด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน