ปปช. เปิดทรัพย์สิน ‘ชาย นครชัย’ กกต.ใหม่ รวย 43 ล้าน สะสมปืน 36 กระบอก นาฬิกา 6 เรือน ห้องชุดใน อ.หัวหิน 5.4 ล้าน เงินลงทุน 1.8 ล้าน

วันที่ 4 ธ.ค.2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน นายชาย นครชัย กรณีเข้ารับตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2566 โดย นายชาย และ นางจฏิมา นครชัย คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 43,162,522 บาท ไม่มีหนี้สิน

เป็นทรัพย์สินของ นายชาย 14,031,153 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 4 บัญชี 1,899,568 บาทเงินลงทุนในกองทุนเปิดต่างๆ 1,855,985 บาท โรงเรียนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นห้องชุดในอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5,475,600 บาท ยานพาหนะ 2 ล้านบาท

ทรัพย์สินอื่น 2.8 ล้านบาท เป็นนาฬิกา 6 เรือน มูลค่า 800,000 บาท และ อาวุธปืน 36 กระบอก มูลค่า 2 ล้านบาท และแจ้งมีรายได้ต่อปีจากเงินบำนาญและเงินเดือนประมาณ 3,046,944 บาท มีรายจ่ายต่อปีเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเล่าเรียนบุตร ประมาณ 580,000 บาท

ส่วน นางจฏิมา มีทรัพย์สินรวม 29,131,369 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 2 บัญชี 1,966,684 บาทเงินลงทุนในกองทุนเปิดต่างๆ 7,164,684 บาท ที่ดิน 1 แปลงเขตพญาไท กรุงเทพฯมูลค่า 10 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านพักในเขตพญาไทกทม. 10 ล้านบาท และไม่แจ้งว่ามีรายได้ต่อปีแต่แจ้งว่ามีรายจ่ายต่อปีเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณ 480,000 บาท

ทั้งนี้นายชายก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง กกต.นั้น ปี 2559 ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและปี 2561 เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน