ปลัดมหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เข้มมาตรการป้องกัน เสียงดังรบกวนจากสถานบริการอย่างเคร่งครัด หากดื้อ อาจถูกสั่งปิด 5 ปี ลั่นเอาผิดวินัยและทางปกครองไม่มีละเว้น หากขรก.เพิกเฉย

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีการเปิดให้บริการของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการ ซึ่งมักก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงดัง ทำให้มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงว่า ตนสั่งการไปยังผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เร่งสร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบกิจการ ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากมีกรณีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงกับประชาชนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เข้าตรวจสอบ ระงับเหตุ และแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า หากปล่อยปละละเลยของผู้ประกอบการฯ ให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานบริการหรือสถานประกอบการฯ ปรับปรุงแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญทางเสียงให้เสร็จภายใน 30 วัน

ระหว่างปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว ให้หยุดใช้เสียงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนั้นไว้ก่อน และหากครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง สามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดและห้ามไม่ให้เปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปี

กรณีสถานประกอบกิจการอื่นๆ ที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญทางเสียง ให้แจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ควบคุม และกำกับดูแล ให้คำแนะนำแก่ผู้ดำเนินกิจการปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากไม่ดำเนินการ ให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดกำชับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน ติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้เสร็จโดยเร็ว กรณีที่ปรากฏว่ามีการเพิกเฉยหรือละเลยไม่ดำเนินการตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นพิจารณาดำเนินการทั้งทางอาญาและทางปกครองอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว และให้รายงานผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ตนยังสั่งการไปยังนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย โดยกำชับนายอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ เพิ่มความเข้มงวด ดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงการขยายเวลาเปิดสถานบริการตามกฎกระทรวง กำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566

ห้ามปล่อยปละละเลยในการหมั่นตรวจสอบ ตรวจตราความเรียบร้อยของสถานบริการและสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการห้ามพกพาอาวุธปืน ห้ามมีสารเสพติด และห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการ พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่กวดขันไม่ให้มีการเมาแล้วขับ เพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติในพื้นที่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน