กกต. เคาะวันรับสมัคร สว. 20-24 พ.ค. เปิดไทม์ไลน์เลือกระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ ย้ำผู้ประสงค์สมัครลงได้แค่กลุ่มอาชีพเดียว ห้ามถอนตัว

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2567 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พ.ค.นั้น

วันนี้ ที่ประชุม กกต.มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กกต. กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือก สว. ตามที่สำนักงาน กกต.เสนอดังต่อไปนี้

กำหนดวันรับสมัครรับเลือก สว. ไว้ 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 -24 พ.ค.2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กำหนดวันเลือก สว. ดังนี้
วันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 9 มิ.ย.
วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ 16 มิ.ย.
วันเลือกระดับประเทศ วันที่ 26 มิ.ย.

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.จะส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป สำหรับผู้ประสงค์สมัครรับเลือกเป็น สว. จะสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว อำเภอเดียว และจะถอนการสมัครไม่ได้

โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร (สว.2) พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว (สว.3) และแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร สว. ด้วยตนเองได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และสำนักทะเบียนท้องถิ่นสำหรับกรุงเทพมหานคร ที่สำนักงานเขต

ปฏิทินเลือก สว.

ปฏิทินเลือก สว.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน