ชาวสีรุ้ง เตรียมเฮเลย! สว. เผย เตรียมพิจารณา “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” 18 มิ.ย. “ปิยฉัฏฐ์” ยัน พร้อมบังคับใช้ภายในปีนี้แน่นอน

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2567 ที่รัฐสภา น.ส.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม สว. ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม วุฒิสภา กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (กฎหมายสมรสเท่าเทียม) ว่า พิจารณาครบหมดแล้วทั้ง 69 มาตรา

โดยในชั้นกมธ.ไม่ได้มีการแก้ไขมาตราใด แต่มีผู้แปรญัตติเพียง 2 คน คือ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร สว. ที่มีการเสนอแปรญัตติขอให้กฎหมายมีผลบังคับใช้วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนพล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร สว. ขอแปรญัตติแก้ไขถ้อยคำเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ได้ทำให้สาระสำคัญหายไป

“กมธ.ส่วนใหญ่ยังเห็นว่าควรบังคับใช้หลังจาก 120 วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องด้วยเป็นช่วงเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยได้มีเวลาเตรียมการ เช่น เตรียมทะเบียนสมรสที่จะใช้ และออกระเบียบให้สอดคล้องกับหลักศาสนาของเจ้าหน้าที่ที่เป็นมุสลิม เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่” น.ส.ปิยฉัฏฐ์ กล่าว

น.ส.ปิยฉัฏฐ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการพิจารณาเบื้องต้นจะมีการบรรจุระเบียบวาระในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ ในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาวิสามัญ ซึ่งในประเด็นที่มีการแปรญัตติก็ให้ที่ประชุมลงมติชี้ขาด ทั้งนี้ ยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้พร้อมบังคับใช้ภายในปีนี้แน่นอน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน