กทม.แจงวุ่น ปมลดสเปกประมูลซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ เหตุเปิดโอกาสให้มีผู้ยื่นข้อเสนอมากราย ไม่ส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2567 ที่สำนักสิ่งแวดล้อม เขตดินแดง นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. กล่าวกรณีการปรับปรุงเงื่อนไขประกวดราคาโครงการเดินระบบและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ กทม. ส่อเอื้อประโยชน์เอกชนว่า สสล. ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งแต่เดือน ก.ย. 66 โดยได้จัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการเชิญชวนและการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 67

ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ราย ผลการพิจารณาปรากฏว่า ทั้ง 4 ราย ยื่นเอกสารรายชื่อ คุณวุฒิ และประวัติการทำงาน และประสบการณ์ของบุคลากรที่เข้าร่วมดำเนินการตามหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เป็นไปที่กำหนดไว้ตามขอบเขตของงานด้านการบำรุงรักษาระบบข้อมูลคุณภาพอากาศและศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร และมีผู้ยื่นข้อเสนอ1ราย ไม่นำส่งต้นฉบับเอกสารหลักประกันการเสนอราคามาให้กทม.ตรวจสอบความถูกต้องภายในกำหนด

ดังนั้น สสล. จึงยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 4 ราย ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก

จากนั้น สสล. ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการฯ ครั้งที่ 2 โดยประกาศร่างขอบเขตของงานฯ เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์จากประชาชนและผู้ประกอบการ วันที่ 28-31 พ.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีผู้สนใจเข้ามาวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานฯ จำนวน 1 ราย ซึ่ง สสล.พิจารณาแล้ว เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่กีดกันทางการค้า และเปิดโอกาสให้มีผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ายื่นข้อเสนอได้มากราย และไม่ส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

จึงได้ปรับลดมูลค่าผลงานจาก 5 ล้านบาท เป็น 3.5 ล้านบาท เพื่อประโยชน์สูงสุดของ กทม. และความคุ้มค่าของงบประมาณ ประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศของ กทม. ได้ทันก่อนเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตฝุ่นละออง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน