ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาพันธ์ประชาชนตรวจสอบรัฐไทย (สปท.) นำโดยนายสนธิญา สวัสดี ประธานสมาพันธ์ฯ ยื่นคำร้องต่อประธานกกต. ขอให้ทบทวนการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยนายสนธิญา กล่าวว่า ในวันที่ 15 มี.ค. ที่พรรคอนาคตใหม่เปิดตัวและแถลงนโยบาย นายปิยะบุตร แสงกนกกุล ผู้ร่วมจดจัดตั้งได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา มาตรา 112 ว่า ไม่ได้แก้ไข แต่จะพิจารณา ซึ่งตนเห็นว่าแม้ขณะนี้ความเป็นพรรคของพรรคอนาคตใหม่ จะยังไม่เกิดขึ้นสมบูรณ์ตามกฎหมาย แต่ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 15(3) ที่บัญญัติว่า คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคและนโยบายของพรรค ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับพรรคด้วย ซึ่งแนวความคิดนายปิยะบุตร เกี่ยวกับมาตรา 112 ที่ประกาศก็จะเข้าลักษณะต้องห้ามของข้อบังคับตามมาตรา 14 ที่ระบุว่าต้องไม่มีลักษณะอาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ จึงมายื่นเรื่องให้ประธานกกต. หรือนายทะเบียนพรรคการเมือง พิจารณาว่าการขอจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่

“การประกาศนโยบายของพรรคนี้ แค่เริ่มต้นก็แตกแยกแล้ว ความจริงแนวทางปฏิรูปประเทศมีตั้งมากมายที่ผู้จะจัดตั้งพรรคสามารถนำมาประกาศเป็นนโยบายของพรรค ไม่ควรไปก้าวล่วงต่อสถาบัน ผมจึงต้องการให้ประธานกกต. หรือนายทะเบียนพรรคการมเมืองได้พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าถ้าเขายังยืนยันจะมีนโยบายเรื่องนี้อยู่จะให้เขาตั้งเป็นพรรคการเมืองจริงหรือไม่ และถ้าเขาตั้งเป็นพรรคได้ เขาจะละลาบละล้วงจาบจ้วงไปมากกว่านี้หรือเปล่า” ประธานสปท. กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน