ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า มจพ. ติด TOP10 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลก โดย Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ประจำปี 2019 (Times Higher Education World University Rankings 2019) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา การจัดอันดับในปีนี้มีทั้งหมด 86 ประเทศทั่วโลก มจพ. ติดอันดับ 1001+ ร่วมกับอีก 8 มหาวิทยาลัยไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นับเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ มจพ. มีการเติบโตทางด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการทุน ด้านรายได้ ซึ่งมาจากภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้น จากตัวชี้วัดในหลายองค์ประกอบหลายด้าน อาทิ ชื่อเสียงของ มจพ. ผลงานวิจัย รายได้จากภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรการเรียน การสอน และมีหลักสูตรร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น MIT, RWTH Aachen, Harvard, Chemnitz University of Technology ประเทศเยอรมนี อีกทั้งมีนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อใน มจพ. จำนวนมากขึ้น กอปรกับด้านวิชาการจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา มจพ. มีคณาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมตัวชี้วัดของ THE ในการจัดอันดับ ส่วนด้านนโยบาย มจพ. พยายามจะผลักดันในเรื่องของผลงานวิจัย และบทความทางวิชาการของ มจพ. ให้ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก ซึ่ง มจพ. มีการส่งเสริมทุนมาโดยตลอด ทั้งด้านการให้ทุนวิจัยกับงานวิจัยที่ตอบโจทย์ตัวชี้วัด รวมทั้งยกระดับผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ มจพ. ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นความโดดเด่นด้านหุ่นยนต์กู้ภัย ด้านการสร้างดาวเทียม หรือผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลก เพื่อมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติ และตอบโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 ตามนโยบายของภาครัฐบาล พร้อมทั้งปฏิรูปการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาไปพร้อมๆ กัน ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน