ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงพื้นที่ภาคใต้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พายุโซนร้อน “ปาบึก”

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า อาจารย์วิโรจน์ องอาจ พร้อมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มจพ. จำนวน 15 คน โดยบริษัทศรีสุเทพทัวร์ได้ให้การสนับสนุนการเดินทางไปองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า และซ่อมแซม ฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนของประชาชน บริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”  เข้าพัดถล่มอย่างหนักทุกเขตพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสามารถใช้งานระบบไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างเร็วที่สุด

บทความก่อนหน้านี้ชาวเน็ตจับผิด ‘บิ๊กตู่’ ชี้ “กระเบื้องลอนคู่” เขาไม่ใช้ ‘ตะปู’ ตอกยึดนะครับท่าน!!
บทความถัดไปดอนเมืองแจง! เช็กเที่ยวบินก่อนเดินทาง หลังทอ.ปิดน่านฟ้าซ้อมงาน วันเด็ก 2562