เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า อาจารย์วิโรจน์ องอาจ พร้อมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มจพ. จำนวน 15 คน โดยบริษัทศรีสุเทพทัวร์ได้ให้การสนับสนุนการเดินทางไปองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า และซ่อมแซม ฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนของประชาชน บริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” เข้าพัดถล่มอย่างหนักทุกเขตพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสามารถใช้งานระบบไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างเร็วที่สุด


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน