ทัพเรือ-สมาคมภริยาทหารเรือ จัดกิจกรรมแด่น้องผู้มีความหวัง

จัดกิจกรรมแด่น้องผู้มีความหวัง – นางสุภาวดี สิทธินันทน์ รองประธานฝ่ายภูมิภาค สมาคมภริยาทหารเรือ ผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ 29 ที่มะรีนฮอล์ล ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยมี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ นายวิศิษฐ์ เดชกำธร ประธานกองทุนเพื่อเพื่อน และสมาคมภริยาทหารเรือ ส่วนภูมิภาค ตลอดจนอาสาสมัครและเด็กผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมพิธีในปัจจุบัน เด็กกำพร้า เด็กพิการ เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาครอบครัว อันเป็นส่วนสำคัญที่สุดของสังคม

การให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ความรู้ประสบการณ์ ความหวังในชีวิต ด้วยความเมตตา กรุณาจากสังคมรอบข้าง จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการให้ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการให้ความหวังในชีวิตด้วยความเมตตาจากสังคม จึงถือเป็นการแก้ปัญหาสังคมได้ในระดับหนึ่ง

กองทัพเรือจึงได้ร่วมกับ กองทุนเพื่อเพื่อน องค์กรเด็กและภาคเอกชนได้จัดให้มีโครงการแด่น้องผู้มีความหวังขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 29 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ถึง 28 มีนาคม 2562 โดยการนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อนและเด็กกำพร้าจากที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวน 1,000คน มาเข้าร่วมกิจกรรม

ประกอบด้วย มูลนิธิธรรมานุรักษ์ และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี , โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดนครนายก , เยาวชนชาวเขา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอเวียงแหน จังหวัดเชียงใหม่ , บ้านขอบพระคุณ ปากเกร็ด , ศูนย์ผู้ลี้ภัยกรุงเทพ , คณะภคินีศรีชุมพาบาล ดินแดง กรุงเทพ , โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดรามอินทรา กรุงเทพ , กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน เขตวัฒนา กรุงเทพ , ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี , เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ชมรมผู้ปกครองออทิสติก จังหวัดจันทบุรี ,

โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ , มูลนิธิคุณพ่อเรย์ พระมหาไถ่ (พัทยา) , บ้านสานฝันสันติภาพ , คาร์มิลเลี่ยน จังหวัดเชียงราย (วิลล์แชร์) , โรงเรียนกระโปรงแดง ล็อค 6 (คลองเตย) และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยอง นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอาสาสมัครจากกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ความสนใจเข้าร่วมในการดูแลเด็กด้อยโอกาส

สำหรับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย งานเลี้ยงต้อนรับ การสาธิตวิธีเล่นน้ำทะเลอย่างปลอดภัย ก่อนให้เด็ก ๆ ลงเล่นน้ำทะเล โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือให้ความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเกมชายหาด การลงเรือหลวงและล่องเรือชมทัศนียภาพทางทะเลบริเวณอ่าวสัตหีบ กิจกรรมของแต่ละองค์กรและฐานฝึกภาวะผู้นำของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นอกจากนั้นจะมีการออกร้านอาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน จากผู้มีอุปการคุณ บริษัท ห้างร้าน หน่วยราชการ ให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทานตลอดการจัดโครงการ

 


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน