Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 10 เม.ย. 2563

มจพ. นำทัพทดสอบความปลอดภัยสารทำความเย็นตัวใหม่ R290 ในโครงการ Thailand RAC NAMA

14 ก.พ. 2563 - 10:00 น.

โครงการ Thailand RAC NAMA ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดการสาธิตการทดสอบด้านความปลอดภัยของเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น R290 เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของสารทำความเย็นตัวใหม่นี้ และส่งเสริมการนำสารทำความเย็นธรรมชาติมาใช้ในประเทศไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยการทดสอบเป็นไปตามขั้นตอนและข้อปฏิบัติของมาตรฐานสากล Dr. Daniel Colbourne บริษัท Heat GmbH ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cooling Technologies จากประเทศอังกฤษ เป็นผู้ควบคุมการจัดการทดสอบที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2563 กว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมา อุปกรณ์ที่ช่วยสร้างความเย็นส่วนใหญ่ในประเทศใช้สารทำความเย็นสังเคราะห์ อาทิ สารทำความเย็นที่มีฟลูออไรด์ หรือกลุ่มก๊าซฟลูออริเนต ซึ่งทำลายชั้นบรรยากาศและส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในประเทศไทย เริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียวหรือสารทำความเย็นธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว เช่น สารทำความเย็น R290

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวในประเด็นนี้ว่า “ปัจจุบันสภาพแวดล้อมประเทศไทยเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็น เช่น การเกิดฝุ่น PM2.5, แม่น้ำลำคลองแห้งขอด, น้ำประปามีรสเค็มจากภาวะน้ำทะเลหนุน ปัญหาเหล่านี้เกิดจากผลกระทบจากภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกล้าพระนครเหนือ มีโอกาสเข้าร่วมรับงานวิจัยจาก กฟผ. เพื่อที่รับเงินทุนจากโครงการ RAC NAMA จากรัฐบาลเยอรมันและอังกฤษ โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน GIZ Thailand เป็นผู้ดูแลเงินทุน ที่ให้ มจพ. ได้รับรู้ข้อมูลใหม่ๆ ในการหันกลับมาใช้สารทำความเย็นธรรมชาติแทนสารทำความเย็นจากสารสังเคราะห์เดิมที่มีใช้ในปัจจุบันในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยเริ่มให้ความรู้กับครูผู้สอนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อน ให้ทั้งความรู้และให้ทุนมอบครุภัณฑ์กระจายศูนย์ฝึกอบรมไปยังทั่วประเทศในไทย โดยเริ่มที่ส่ง รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ หัวหน้าโครงการ ไปเรียนรู้เทคโนโลยีที่ยุโรปใช้กันแพร่หลาย โดยเน้นที่กลุ่มสารทำความเย็นใหม่ที่มีการติดไฟเมื่อปลายปี 2562 เพื่อนำความรู้มาตระเตรียมสิ่งของครุภัณฑ์และวิธีการฝึกอบรมที่จำเป็นในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม โดยเริ่มทดลองอบรมที่ วทอ. มจพ. กับทีมงาน R290TrainingThailand เมื่อต้นปี 2563 ก่อนจากนั้นทีมงานได้กำหนดวิธีการฝึกอบรม กำหนดสิ่งของครุภัณฑ์และเดินทางไปสำรวจหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์ฝึกอบรม ที่จะรับมอบครุภัณฑ์จากเงินทุนของโครงการ RAC NAMA Thailand โดยความร่วมมือในโครงการนี้ ทางมหาวิทยาลัยคำนึงถึงเรื่องแนวทางของสารทำความเย็นที่จะผลิตขึ้นใหม่นั้นจะต้องมีคุณสมบัติในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย”

รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. หัวหน้าโครงการนี้เปิดเผยว่า “โครงการ Thailand RAC NAMA มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อฝึกอบรมทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติมีจุดประสงค์ให้การติดตั้ง ซ่อมบำรุง และการบริการให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักสากล โดยเริ่มทำการฝึกอบรมมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 พร้อมเปิดโครงการอย่างเป็นทางการที่ วทอ. มจพ. พร้อมประกาศศูนย์ฝึกอบรมทั้ง 8 แห่ง โดยที่ศูนย์หลักจะเชิญวิทยากรจากยุโรปมาสอนคนไทย จำนวน 6 รุ่นๆ ละ 16 คน ที่อาคาร 64 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นศูนย์แรก โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 2 สุพรรณบุรีเป็นศูนย์ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน นครราชสีมาเป็นศูนย์ที่ 3 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปางเป็นศูนย์ที่ 4 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่เป็นศูนย์ที่ 5 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์เป็นศูนย์ที่ 6 วิทยาลัยเทคนิคยโสธรเป็นศูนย์ที่ 7 และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานระยองเป็นศูนย์ที่ 8 โดยทีมวิทยากร จาก มจพ.จะเดินทางไปร่วมกับครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมทำการจัดการฝึกอบรมและใช้ครุภัณฑ์วัสดุที่นำไปมอบทำการอบรมให้ โดยจัดฝึกอบรมศูนย์ละ 1 ครั้ง ตามแผนการดำเนินการที่ทางทีมเราได้วางไว้”


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ มจพ. นำทัพทดสอบความปลอดภัยสารทำความเย็นตัวใหม่ R290 ในโครงการ Thailand RAC NAMA
ข่าวที่เกี่ยวข้อง