ผอ.ศบค.19 ทบ. ตรวจหน่วยฝึกฯ พร้อมรับทหารใหม่ ก.ค. นี้

22 มิ.ย. 2564 - 18:38 น.

ผอ.ศบค.19 ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกฯ พร้อมรับทหารใหม่ 1 และ 3 ก.ค. นี้ เพื่อให้มีความปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก (ผอ.ศบค.19 ทบ.) และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ประกอบด้วย พล.ร.2 รอ., มทบ.12 และ รพ.ค่ายจักรพงษ์

โดยได้รับฟังบรรยายสรุป และนำข้อสั่งการ ความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งข้อแนะนำจากกรมฝ่ายเสนาธิการและกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นแนวทางเตรียมการให้กับหน่วย พร้อมชมสาธิตการรับทหารใหม่ตามกรรมวิธีคัดกรองภายใต้มาตรการโควิด-19 ที่กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบกและกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้กำหนดแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการรับทหารใหม่

สำหรับแนวทางดังกล่าว ครอบคลุมมาตรการพิทักษ์พล, DMHTT ของ ศบค. และกระบวนการคัดกรองสอบสวนโรคของ สธ. อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรายงานตัวแรกรับ ณ ที่ว่าการอำเภอ/ศาลากลางจังหวัด และมณฑลทหารบก ตลอดจนการเดินทางไปยังหน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง 311 หน่วยทั่วประเทศ

ซึ่งโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกทั้ง 37 แห่ง สนับสนุนอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่สายแพทย์ คัดกรองอุณหภูมิ ซักประวัติทหารใหม่และตรวจหาเชื้อ ตั้งแต่ด่านแรกของการรายตัวที่ถือเป็นส่วนสำคัญที่สามารถพบผู้มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อ เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด และดำเนินการส่งต่อสถานพยาบาลให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อไป

ซึ่งที่ผ่านมากองทัพบกได้ติดตามสถานการณ์ เตรียมพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ในทุกมิติ ทั้งด้านกำลังพลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทุกนาย อาทิ ผู้ฝึก ครูฝึกและผู้ช่วยผู้ฝึก ที่เริ่มดำเนินการคัดกรองให้ปลอดภัยกักตัว 14 วัน ตั้งแต่ 16 มิ.ย.64 และจะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับครูฝึกและเจ้าหน้าที่หน่วยฝึกทุกนาย

โดยโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ตามความเร่งด่วนในการบริหารจัดการวัคซีนของ สธ. และความเร่งด่วนที่กระทรวงกลาโหมจัดสรรให้ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ ควบคู่ไปกับการอบรมทบทวนแนวทางการฝึก และซักซ้อมแผนปฏิบัติการรับทหารใหม่อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามมาตรการที่กองทัพบกกำหนดอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของสถานที่มีการแยกพื้นที่ฝึกและพื้นที่กัก (Unit Quarantine) รวมทั้งพื้นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นสัดส่วน, ปรับรูปแบบการฝึกลักษณะกำหนดเฉพาะพื้นที่และมีการควบคุมสูงสุดในพื้นที่นั้นๆ (Bubble and Sealed) พร้อมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์ และชุดเสนารักษ์คัดกรอง ซักประวัติและสังเกตอาการในพื้นที่การฝึกอย่างใกล้ชิด รวมทั้งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการฝึกและการดูแลปฏิบัติตนให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัย

 

ทั้งนี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กำชับให้ทุกหน่วยฝึกทหารใหม่ เตรียมความพร้อมในทุกด้านควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พลและแนวทางของ ศบค. เพื่อเป็น “หน่วยทหารปลอดโควิด” มีความปลอดภัยทั้งในระดับบุคคล หน่วยทหาร และประชาชนทั่วไป

พร้อมรับทหารกองประจำการ ขอให้เชื่อมั่นในแนวทางดำเนินการที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างดีที่สุด เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมต่อการเข้ากองประจำการ ซึ่งกองทัพบกยังคงสิทธิและสวัสดิการสำหรับทหารใหม่ตามปกติ และมอบให้โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกเตรียมดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับทหารใหม่ผลัดที่ 1/64 ทั้ง 35,916 นาย

 

ในโอกาสแรกที่เดินทางถึงหน่วยฝึก เพื่อร่วมวาระแห่งชาติสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการแพร่ระบาดหรือการสูญเสียกำลังพล สามารถดำรงการฝึกและปฏิบัติในทุกภารกิจภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อย่างปลอดภัย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ผอ.ศบค.19 ทบ. ตรวจหน่วยฝึกฯ พร้อมรับทหารใหม่ ก.ค. นี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง