มจพ. ลดค่าเทอมปีการศึกษา 2564 ให้ทุนกว่า 5,000 ทุน จัดกองทุนสวัสดิการต่างๆ กว่า 25 ล้านบาท ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

14 ก.ค. 2564 - 14:52 น.

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 ที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ มจพ. ได้มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่นักศึกษา ดังนี้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

* จัดให้มีการลดค่าเทอม 10% ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ในทุกระดับ) 10%

* จัดให้มีการลดค่าเทอม 50% ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ปวช. (เตรียมวิศวะฯ) – ปริญญาตรี

* จัดให้มีการลดค่าหอพัก 50% นักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2563-2564 (สำหรับนักศึกษาที่จองหอพักไม่ได้เข้าอยู่ ไม่คิดค่าใช้จ่าย)

* จัดตั้งกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักศึกษาจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

* ค่ารักษาพยาบาลในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นค่าส่วนต่างหรือกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากแหล่งเงินอื่นได้ จ่ายตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท

* เงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 คนละไม่เกิน 5,000 บาท โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้ทำประกันภัยโควิด-19 ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน

* จัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อสู้วิกฤติโควิด-19 โดยจัดให้มีทุนการศึกษาในระดับ ปวช. (เตรียมวิศวฯ)-ปริญญาเอก ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 4,961 ทุน รวมเป็นเงิน 24,805,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) ช่วยเหลือนักศึกษาที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อส่วนงานของ มจพ. ที่ให้การสนับสนุนทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประจำปีการศึกษา 2564 มีดังนี้

ทั้งนี้ องค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จำนวน 45 ทุน รวมเป็นเงิน 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

ศ.ดร.สุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครองอย่างเต็มที่และร่วมมือกันต่อสู้กับวิกฤตโรคโควิด-19 ระลอก 3 ไปด้วยกัน และขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย องค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำปีการศึกษา 2564 มาโดยตลอด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ มจพ. ลดค่าเทอมปีการศึกษา 2564 ให้ทุนกว่า 5,000 ทุน จัดกองทุนสวัสดิการต่างๆ กว่า 25 ล้านบาท ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง