อาจารย์ CMMU มหิดล คว้า TOP100 นักวิจัยธุรกิจในเอเชีย เหรียญทอง จาก AD Scientific Index 2021

7 ก.ย. 2564 - 14:32 น.

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2564 คณาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) ได้รับการจัดอันดับจาก “AD Scientific Index 2021” หน่วยงานการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2021 จำนวน 11 ท่าน โดยได้รับการจัดอันดับสูงสุดที่ 1 ในประเทศไทย และอันดับ 78 ในเอเชีย ด้าน Strategic Management

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นอกจากนี้ ยังสามารถได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง โดยการจัดอันดับดังกล่าวตอกย้ำการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการจัดการระดับปริญญาโทและเอก ที่ก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างแข็งแกร่ง มีหลักสูตรที่ทันสมัยครอบคลุมครบทุกด้าน ถ่ายทอดความรู้โดยคณาจารย์มืออาชีพ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสูงสู่ธุรกิจยุคใหม่

รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากข้อมูล AD Scientific Index 2021 ซึ่งเป็นการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพทั่วโลก ระบุว่า แบ่งการจัดอันดับทางวิชาการและผลการวิเคราะห์ พิจารณาตามรายวิชาสาขา ระดับสถาบัน ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

โดยอิงจากคะแนนดัชนี ดังนี้ 1.ค่า h-index จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ของนักวิจัยท่านนั้นๆ ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนผลงานวิจัยนั้นๆ 2.ค่า i10 index ค่าดัชนีที่ใช้ในการวิเคราะห์บทความวิชาการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณของผู้เขียน พิจารณาโดย Google Scholar และ 3.Citation Scores จำนวนความถี่ของผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

โดยมีรายชื่อของคณาจารย์ซีเอ็มเอ็มยูผู้มากความสามารถทั้งชาวไทยและต่างชาติ ติดอันดับจำนวน 11 ท่านในปีนี้ และพิเศษยิ่งขึ้นด้วยการได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง การันตีศักยภาพในการประเมินผลระดับโลก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.รศ.ดร.มาร์ค สปีซ คว้า 2 เหรียญรางวัล ได้แก่ 1 เหรียญทองอันดับที่ 1 ในประเทศไทย อันดับที่ 78 ในเอเชีย ด้าน Strategic Management และ 1 เหรียญเงินอันดับที่ 2 ในประเทศไทย อันดับที่ 270 ในเอเชีย ด้าน Business and Management

2.ศ.ดร.รอย คูเวนเบิร์ก คว้า 2 เหรียญรางวัล ได้แก่ 1 เหรียญทองอันดับที่ 1 ในประเทศไทย อันดับที่ 104 ในเอเชีย ด้าน Accounting and Finance และ 1 เหรียญเงินอันดับที่ 2 ในประเทศไทย อันดับที่ 322 ในเอเชีย ด้าน Economics and Econometrics

3.รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร คว้า 1 เหรียญทองแดงอันดับที่ 3 ในประเทศไทย อันดับที่ 155 ในเอเชีย ด้าน Strategic Management และอันดับที่ 7 ในประเทศไทย อันดับที่ 570 ในเอเชีย ด้าน Business and Management

4.ศ.ดร.ฟิลิป ฮาลิงเจอร์ คว้า 1 เหรียญทองแดงอันดับที่ 3 ในประเทศไทย อันดับที่ 495 ในเอเชีย ในทุกสาขาวิชา

5.รศ.ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี ติดอันดับที่ 5 ในประเทศไทย อันดับที่ 285 ในเอเชีย ด้าน Strategic Management และอันดับที่ 13 ในประเทศไทย อันดับที่ 1,083 ในเอเชีย ด้าน Business and Management

6.รศ.ดร.ณัฐวุฒิ พิมมา ติดอันดับที่ 8 ในประเทศไทย อันดับที่ 417 ในเอเชีย ด้าน Strategic Management และอันดับที่ 21 ในประเทศไทย อันดับที่ 1,555 ในเอเชีย ด้าน Business and Management

7.รศ.ดร.แรนดัล แชนนอน ติดอันดับที่ 9 ในประเทศไทย อันดับที่ 417 ในเอเชีย ด้าน Strategic Management และอันดับที่ 22 ในประเทศไทย อันดับที่ 1,563 ในเอเชีย ด้าน Business and Management

8.ผศ.ดร.กิตติชัย ราชมหา ติดอันดับที่ 9 ในประเทศไทย อันดับที่ 183 ในเอเชีย ด้าน Entrepreneurship และอันดับที่ 72 ในประเทศไทย อันดับที่ 4,070 ในเอเชีย ด้าน Business and Management

9.รศ.ดร.วินัย วงศ์สุรวัฒน์ ติดอันดับที่ 9 ในประเทศไทย อันดับที่ 645 ในเอเชีย ด้าน Economics และอันดับที่ 11 ในประเทศไทย อันดับที่ 1,090 ในเอเชีย ด้าน Economics and Econometrics

10.ผศ.ดร.สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว ติดอันดับที่ 10 ในประเทศไทย อันดับที่ 553 ในเอเชีย ด้าน Business Administration และอันดับที่ 48 ในประเทศไทย อันดับที่ 2,973 ในเอเชีย ด้าน Business and Management

11.รศ.ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม ติดอันดับที่ 11 ในประเทศไทย อันดับที่ 513 ในเอเชีย ด้าน Strategic Management และอันดับที่ 27 ในประเทศไทย อันดับที่ 1,927 ในเอเชีย ด้าน Business and Management

นับเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่นอกจากหลักสูตรการศึกษาจะพัฒนาทัน เทรนด์ ตอบโจทย์โลกธุรกิจจนได้รับรองมาตรฐานระดับสากล AACSB หรือ The Association to Advance Collegiate Schools of Business ที่มีมหาวิทยาลัยเพียง 5% ของโลกที่ได้รับการรับรองแล้ว

ด้านศักยภาพของคณาจารย์ ซีเอ็มเอ็มยู ที่พร้อมจะส่งต่อองค์ความรู้พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้เล่นตัวจริง MVP หรือ Most Valuable Player ในโลกธุรกิจก็เปี่ยมความเป็นมืออาชีพ ซึ่งตลอดมาคณาจารย์ ซีเอ็มเอ็มยู ล้วนพัฒนาศักยภาพให้เชี่ยวชาญ รู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่ทำ สอดรับต่อความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการศึกษาโลกเสมอ ทั้งด้านการสอนแบบ Hybrid learning หลักสูตรที่ทันสมัย ยกเคสตัวอย่างจริงที่ทันสถานการณ์จากพันธมิตรภาคธุรกิจ มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษา รวมถึงการพัฒนางานวิจัยที่เป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการทางความคิดของนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่คณาจารย์ของเรา 11 ท่าน ได้รับการยอมรับในระดับโลก ติดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพระดับประเทศและระดับโลกจาก AD Scientific Index 2021 พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาในรั้ว ซีเอ็มเอ็มยู ว่าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เหนือสิ่งใดภายใต้ความเป็นมืออาชีพของคณาจารย์นี้ ยังควบคู่พื้นฐานด้านคุณธรรม และจริยธรรมที่จะส่งต่อให้นักศึกษาในการดึงศักยภาพพัฒนากลายเป็นคนที่เก่งและคนที่ดีในสังคมอีกด้วย

นอกจากนี้ ในวาระการจัดอันดับทางภาคการศึกษาระดับโลกที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของนักวิจัยและผลงานวิจัยครั้งนี้ ยิ่งตอกย้ำจุดเด่นความเป็นศูนย์รวมความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัยแนวใหม่ ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ที่พร้อมจะพลิกงานวิจัยให้เป็นอาวุธสำคัญของการเรียนรู้ ถ่ายทอดตรงสู่นักศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการจัดการหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้พัฒนาธุรกิจ สังคม และประเทศชาติสู่ระดับสากลในลำดับถัดไป

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท การจัดการหลักสูตรไทย-นานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้–20 ก.ย.2564 ที่ https://apply.cm.mahidol.ac.th/web/ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2206-2000 หรือติดตามข้อมูลได้ที่เพจเฟซบุ๊ก CMMU Mahidol (https://www.facebook.com/CMMUMAHIDOL)

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ อาจารย์ CMMU มหิดล คว้า TOP100 นักวิจัยธุรกิจในเอเชีย เหรียญทอง จาก AD Scientific Index 2021
ข่าวที่เกี่ยวข้อง