เคสเทรล เปิดแผนส่งเสริมนวัตกรรมชุดตรวจแบบรวดเร็ว สู่การเป็นผู้ผลิตสำคัญของอาเซียน

ชุดตรวจ ATK โควิด-19 แบบตรวจด้วยตนเอง นวัตกรรมไทย คุณภาพระดับสากล 5 ข้อแนะนำสำหรับประชาชนในการใช้ชุดตรวจโควิด

ส่งเสริมนวัตกรรมชุดตรวจแบบรวดเร็วไทย : เมื่อเร็วๆนี้ คุณชฎารัตน์ เสโนฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความสำเร็จผลิตชุดตรวจโควิด 19 นวัตกรรมไทย และแผนสู่การเป็นผู้ผลิตชุดตรวจแบบรวดเร็วที่สำคัญในระดับภูมิภาค

โดยมี ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลรามคำแหง และเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้ข้อมูลสำคัญของชุดตรวจแบบรวดเร็วภายในงาน ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์

กรุงเทพฯ บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความสำเร็จการพัฒนาชุดตรวจโควิด 19 แบบตรวจด้วยตนเองของไทยที่มีมาตราฐานระดับสากล เปิดแผนพัฒนานวัตกรรมใหม่ชุดตรวจโควิด 19 และไข้หวัดหลายสายพันธุ์ เอ/บี ในชุดเดียว พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมไทยเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตชุดตรวจแบบรวดเร็วที่สำคัญในอาเซียน

คุณชฎารัตน์ เสโนฤทธิ์ General Manager บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (KBS) กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย พัฒนา ชุดตรวจแบบรวดเร็ว (Diagnosis Rapid Test) มากว่า 14 ปี ปัจจุบันให้บริการ 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) การวิจัย พัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็ว (2) รับจ้างผลิตสินค้า หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer) (3) ออกแบบ พัฒนา ผลิตสินค้า

รวมถึงบริการขึ้นทะเบียนสินค้า หรือ (Original Design Manufacturing) และ (4) จัดจำหน่ายวัตถุดิบบางส่วนสำหรับพัฒนาและผลิตชุดตรวจแบบรวดเร็ว โดยล่าสุดคือชุดตรวจโควิด 19 นวัตกรรมไทย Kestrel Covid-19 Antigen Test Kit for Self-testing แบบตรวจด้วยตนเอง ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสากล ตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการส่งเสริมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทย”

คุณเจะนูรียะห์ มงคลประเสริฐ หัวหน้า ฝ่ายวิจัย และพัฒนา กล่าวว่า “ความสำเร็จล่าสุดของทีมนักวิจัยไทยคือชุดตรวจโควิด 19 นวัตกรรมไทย Kestrel Covid-19 Antigen Test Kit for Self-testing แบบตรวจด้วยตนเอง ที่มีความไว 95% และ ค่าความถูกต้อง 98.3% ถือว่ามีคุณภาพที่เที่ยบเท่าแบรนด์ระดับโลก จากทั้ง อเมริกา ยุโรป และเกาหลี โดยก่อนหน้านี้ได้ผลิตชุดตรวจ Kestrel Covid-19 Ag Rapid Test ( ATK professional use) ความไว 98% ค่าความถูกต้องสูง 99.4%

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 เมื่อต้นปี 2564 จุดเด่นของชุดตรวจโควิด 19 ของเคสเทรล คือความสามารถตรวจจับโปรตีนไวรัสโควิด-19 ได้สูง แม้มีปริมาณน้อยมาก มีค่าขีดจำกัดของชุดตรวจ (Limit of Detection; LOD) อยู่ที่โปรตีนเป้าหมาย SARS-CoV-2 nucleocapsid ในตัวอย่างที่ความเข้มข้นเชื้อที่ 0.2 ng/mL และจากการทดสอบพบว่าสามารถตรวจสายพันธุ์โอมิครอน และสายพันธ์อื่นๆ ที่น่ากังวลได้ โดยมีงานวิจัยตีพิมพ์รองรับในระดับนานาชาติ จากวารสารวิชาการชั้นนำของโลก1

ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลรามคำแหง และเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวว่า “ชุดตรวจที่ได้มาตรฐานจะต้องนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย และผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีระบุเลขที่ อย. ที่ฉลาก – ต้องมีการจัดเก็บและมีการจัดส่งที่เป็นไปตามมาตรฐาน – มีข้อมูลงานวิจัยในประเทศ และต่างประเทศรองรับ ที่จะช่วยยืนยันได้ว่าชุดตรวจโควิด-19 มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากพอที่จะใช้ในการตรวจคัดกรองโรคด้วยตนเอง เพราะหากชุดตรวจไม่มีคุณภาพมากพอ ก็อาจจะทำให้การแปลผลผิดพลาด และไม่สามารถชะลอหรือหยุดยั้งสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในไทยได้ ของดีราคาถูกอาจจะไม่มีอยู่จริง แต่ของดี ราคาเหมาะสมยังพอมี ควรคัดเลือกซื้อด้วยความระมัดระวัง”

สำหรับแผนส่งเสริมนวัตกรรมในปี 2565 คุณชฎารัตน์ ให้ข้อมูลว่า “บริษัทกำลังพัฒนานวัตกรรมใหม่ชุดตรวจแบบรวดเร็วที่สามารถตรวจหาโควิด 19 ร่วมกับไข้หวัดได้หลายสายพันธุ์ในชุดเดียว เพื่อลดการตื่นตระหนกของประชาชน ลดภาระงานของระบบสาธารณสุข และประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มทีมนักวิจัยและพัฒนาชุดตรวจโรคติดเชื้อในคนที่มียุงเป็นพาหะ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดสายพันธ์ A/B และโรคติดเชื้อในสัตว์ เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever; AFS) ที่เป็นสัตว์เศรฐกิจ

บริษัทฯ กำลังเตรียมสร้างแพลตฟอร์มเครือข่ายระหว่างผู้สร้างนวัตกรรมและนักลงทุน เพื่อช่วยผลักให้ไอเดียนวัตกรรมเกิดขึ้นได้จริง สามารถผลิตได้อย่างมีมาตรฐาน และส่งออกได้ โดยเครสเทรลมีศักยภาพในการผลิตชุดตรวจที่ได้มาตราฐานเครื่องมือแพทย์ มีกำลังผลิตพียงพอที่จะเป็นฐานการผลิตสำคัญในอาเซียน

และเปิดรับไอเดียใหม่ๆจากนักวิจัยเพื่อต่อยอดและพัฒนาได้อีกมาก เรามุ่งมั่นคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและการใช้นวัตกรรมภายในประเทศ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและความมั่นคงทางสุขภาพ

การส่งเสริมนวัตกรรมสินค้าไทยให้เกิดขึ้นได้จริงและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เพื่อลดช่องว่างการตลาดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่ดีและมีคุณภาพเพื่อคนไทยและชื่อเสียงของประเทศในอนาคต” คุณชฎารัตน์ กล่าวปิดท้าย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน