ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยทหาร

29 พ.ย. 2563 - 20:37 น.

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยทหาร

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 18.06 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า “การรักษา
และสร้างเสริมความมั่นคงของประเทศนั้น จะประสบผลสำเร็จได้ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ให้งานทุกด้านของชาติดำเนินก้าวหน้าพร้อมกันไป “

“ทุกคนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน จึงจำเป็นต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษ ในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในสรรพวิทยาการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงอย่างถูกต้องตรงกัน อันจะทำให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน ให้ประสานส่งเสริมกับงานของทุกคนทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ”

“ถ้าทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ ด้วยความอุตสาหะเข้มแข็ง ความรอบคอบระมัดระวัง และความสุจริตบริสุทธิ์ใจ โดยมีความมั่นคงของประเทศชาติ และประโยชน์สุขของประชาชน เป็นเป้าหมายร่วมกัน ก็หวังได้ว่า ชาติบ้านเมืองของเราจะดำรงมั่นคงอยู่ ด้วยความวัฒนาผาสุกตลอดไป”

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ตามลำดับดังนี้

นายฟรังซิชกู เด อัสซิช มูไรช์ เอ คูญา วาซ ปัตตู (Mr. Francisco de Assis Morais e Cunha Vaz Patto) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายเควิน พี. คอลเลียรี (Dr. Kevin P. Colleary) คู่สมรสเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

นายสตะนิสลาฟ อะปิลา (Mr. Stanislav Opiela) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวัก
ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางเวียรา อะปิละวา (Mrs. Viera Opielova) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยทหาร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง