ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดที่ทำการศาลฎีกา ทรงฉลองพระองค์ครุยตุลาการศาลยุติธรรม

7 ธ.ค. 2563 - 19:26 น.

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดที่ทำการศาลฎีกา ทรงฉลองพระองค์ครุยตุลาการศาลยุติธรรม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 17.32 น. วันที่ 7 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลฎีกา ณ เลขที่ 6 ถ.ราชดําเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา คณะรองประธานศาลฎีกา นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลฎีกา เฝ้าฯ รับเสด็จ


ครั้นเมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธยุติธรรมโลกนาถ ทรงกราบ ทรงศีล จากนั้นนายดิเรก อิงคนินันท์ และนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึก ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและเชิญเสด็จฯ ไปยังแท่นประกอบพิธีเปิดอาคารศาลฎีกา ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศาลฎีกา แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก ข้าราชการตุลาการในศาลฎีกา 120 ราย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก ประธานศาลฎีกาทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา

เมื่อเสร็จพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ครุยตุลาการศาลยุติธรรม เสด็จฯ ยังห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และพระราชทานพระราชดํารัสแก่ผู้พิพากษาศาลฎีกา ทรงพระดําเนินไปยังอาคารศาลยุติธรรม พระราชทานพระบรมราชานุญาตฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลฎีกา เสด็จฯ ไปทรงถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์” พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ที่ด้านหน้าอาคารศาลยุติธรรม จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินกลับ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดที่ทำการศาลฎีกา ทรงฉลองพระองค์ครุยตุลาการศาลยุติธรรม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง