ในหลวง-พระราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

8 ธ.ค. 2563 - 20:11 น.

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-11 ธ.ค. 2563 ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน พระราชทานเครื่องทองน้อย เพื่อเชิญไปบูชาพระธาตุดอยสุเทพ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีมติให้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ต่อจากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามลำดับ

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวัน อาหารเย็น และน้ำดื่ม แก่นักศึกษา บัณฑิต ญาติบัณฑิต และราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ในหลวง-พระราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง