ในหลวงพระราชทานปริญญามรภ.พิบูลสงคราม-อุตรดิตถ์ พระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

9 ธ.ค. 2563 - 19:39 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญามรภ.พิบูลสงคราม-อุตรดิตถ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 16.45 น. วันที่ 9 ธ.ค.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก และผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ในหลวงพระราชทานปริญญามรภ.พิบูลสงคราม-อุตรดิตถ์ พระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ในหลวงพระราชทานปริญญามรภ.พิบูลสงคราม-อุตรดิตถ์ พระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต


ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการทหาร ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีที่มีความสง่างาม ทรงมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดตามแบบฉบับของทหารอย่างแท้จริง และทรงผ่านหลักสูตรการทหารในทุกๆ ด้าน และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร การบิน และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในด้านการพัฒนา การวางแผน วิเคราะห์นโยบาย วิเคราะห์ปัญหา มาประกอบการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ในหลวงพระราชทานปริญญามรภ.พิบูลสงคราม-อุตรดิตถ์ พระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ในหลวงพระราชทานปริญญามรภ.พิบูลสงคราม-อุตรดิตถ์ พระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและปริญญาบัตรมหาบัณฑิต พร้อมกับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 2,058 คน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ในหลวงพระราชทานปริญญามรภ.พิบูลสงคราม-อุตรดิตถ์ พระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ข่าวที่เกี่ยวข้อง