ในหลวง พระราชทานปริญญาบัตร พระราชินี ทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

11 ธ.ค. 2563 - 19:39 น.

เมื่อเวลา 16.39 น. วันที่ 11 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจําปีการศึกษา 2559-2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติทูลเกล้าฯ ถวาย


ด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการทหาร การบินและทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการช่วยเหลือประชาชน ทรงใช้พระปรีชาญาณของพระองค์ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในหลายด้าน เช่น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อันเป็นการส่งเสริมอาชีพ ขณะเดียวกันยังอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามหลายสาขา เช่น การปั้น การทอ การจักสาน เป็นต้น

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและปริญญาบัตรมหาบัณฑิต แก่ผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมกับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 1,245 คน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ในหลวง พระราชทานปริญญาบัตร พระราชินี ทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง