วันที่ 21 มี.ค 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระดำเนินไปยังสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ทรงเยี่ยมลูกช้างพลายบุญหนาและลูกช้างพังฟ้าแจ่ม ซึ่งทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โอกาสนี้ พระองค์ได้ทรงประทับหลังช้างพังวันดี ช้างพระที่นั่งเสด็จไปยัง ณ บริเวณศาลาริมน้ำ ทอดพระเนตรการปรับปรุงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเเม่สันตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยออกแบบก่อสร้างให้เป็นทางเดินช้างเเละสระบำบัดอาบน้ำช้าง รูปแบบทางเดินช้างเป็นทางเดินลาดเอียง ผิวทางเดินพิมพ์ลายกันลื่น ใช้สำหรับบำบัดเเละออกกำลังกายเเก่ลูกช้างพังฟ้าแจ่ม ลูกช้างป่าเพศเมีย อายุ 4 ปี ที่ถูกบ่วงดักสัตว์รัดบริเวณส่วนปลายของขาหน้าซ้าย จากอำเภอ แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ซึ่งสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับมอบช้างพังฟ้าแจ่มจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อมาดูแลรักษา เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2562 ปัจจุบันอายุประมาณ 6 ปี ชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่ง เมื่อวันที่ 16 มี.ค 2565 ช้างมีน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม ลูกช้างพังฟ้าเเจ่มได้รับการดูแลรักษาโดยการทำรองเท้าเทียมให้ใส่เดินออกกำลังกายและพักผ่อนในคอกพัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาอาการกระดูกสันหลังคด เนื่องจากการเดินที่ผิดธรรมชาติที่ใช้ขาข้างเดียว และป้องกันกระดูกขาขวาง เนื่องจากรับน้ำหนักมากเกินไป

โดยหลังเข้ารับการรักษาทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย ลูกช้างพังฟ้าแจ่ม มีพัฒนาการและสุขภาพที่ดีขึ้น ส่วนลูกช้างพลายบุญหนา เป็นลูกช้างที่ทางจังหวัดภูเก็ตและนายธีระยุทธ เหลาคม น้อมเกล้าถวายเพื่อนำมาเลี้ยงดูร่วมกับช้างพังฟ้าแจ่ม ลูกช้างพลายบุญหนาอายุประมาณ 6 ปี ชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่ง เมื่อวันที่ 16 มี.ค 2565 ช้างมีน้ำหนัก 1,650 กิโลกรัม ปัจจุบันลูกช้างพลายบุญหนา มีสุขภาพดีแข็งแรงสมวัย

ทั้งนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นหน่วยงานในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ อ.อ.ป. จัดตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี 2521 เดิมเป็น “ศูนย์ฝึกลูกช้าง” ก่อนพัฒนาเป็น “ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย” และยกฐานะขึ้นเป็น “สถาบันคชบาลแห่งชาติ” ในปี 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ ให้บริการรักษาช้างเจ็บป่วยทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเยี่ยมพลายบุญหนา พังฟ้าแจ่ม รับไว้ในพระอุปถัมภ์

มีโรงพยาบาลรักษาช้าง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลช้างจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลช้างจังหวัดกระบี่ มีสถานบริบาลช้างชรา ช้างพิการ 1 แห่ง คือ ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ จังหวัดลำปาง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์สัญจรและคลินิกช้างเคลื่อนที่, โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง, การส่งเสริมชุมชนปลูกพืชอาหารช้าง และการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน