ปรัชญาสร้างคน สู่องค์กรแข็งแกร่ง  สไตล์ ‘CBG -AU-TKN’ 3 สุดยอดซีอีโอ SET Awards 2020

29 ธ.ค. 2563 - 08:00 น.

นับเป็นปีที่ 17 แล้วสำหรับการประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2020 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร สำหรับในปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Ceremony หรือถ่ายทอดสดผ่าน Live เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ยังเน้นระยะห่างทางสังคม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

แม้ว่าในปีนี้ภาคธุรกิจจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม SET Awards นับเป็นการสะท้อนบทบาทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมภาคธุรกิจไทยทุกกลุ่มอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก มีส่วนยกระดับตลาดทุนไทยสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบริษัทจดทะเบียน 743 บริษัท แบ่งเป็น SET 568 บริษัท mai 175 บริษัท มีมาร์เก็ตแคปหรือมูลค่าหุ้นในตลาดรวมกว่า 16.37 ล้านล้านบาท เกือบเท่ากับจีดีพีประเทศไทยเลยทีเดียว

สำหรับรางวัล SET Awards 2020 ในปีนี้ มี 77 บริษัท และผู้บริหารสูงสุด 10 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายและเข้าชิง SET Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence มีบริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรวม 24 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) 17 บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 2 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ 4 บริษัท (รวมบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 1 บริษัท และ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) ยังสามารถรักษาความเป็นเลิศต่อเนื่องด้านนักลงทุนสัมพันธ์ตั้งแต่ปี 2017-2020 จนได้รับรางวัล SET Award of Honor นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) ได้แก่

  • คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG) รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) บจ. ใน SET
  • คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อาฟเตอร์ ยู (AU) รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) บจ. ใน mai
  • คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) รับรางวัล Young Rising Star CEO Award

ซีอีโอ คลุกวงในสไตล์ CBG

แม่ทัพใหญ่ของคาราบาวกรุ๊ป “เสถียร เศรษฐสิทธิ์” เผยว่า พันธกิจและวิสัยทัศน์ของ CBG ไม่ใช่แค่คำพูด แต่ถูกนำมาใช้ในการทำงานจริง พันธกิจทั้ง 7 ด้านขององค์กร แบ่งเป็น Input 4 ด้าน คือ การพัฒนาบุคลากร ระบบงานที่มีมาตรฐานสากล โครงสร้างการบริหาร และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในองค์กร เพื่อทำให้เกิด Output 3 ด้าน คือ การผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน การสร้างแบรนด์ที่มีคุณค่าและทันสมัย และภาพลักษณ์องค์กรระดับโลกที่มีธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

ผมย้ำเสมอว่าค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของเราคือ “รู้แจ้ง ทำจริง ถูกต้อง แม่นยำ” เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ตัวผู้บริหารต้องลงไปทำงานในพื้นที่ คุยกับลูกค้าและคู่ค้าด้วยตัวเอง และการตัดสินใจทุกอย่างต้องมีข้อมูลมารองรับและสนับสนุน CBG สร้างบรรยากาศให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่เป็นแค่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม และไม่ใช่จะมีอยู่ในแค่บริษัทเทคโนโลยี หรือ Startup เท่านั้น

ด้วยแนวคิดและแบบแผนของซีอีโอ จึงไม่น่าแปลกใจว่า เพราะอะไรคาราบาวกรุ๊ป จึงเติบโตรวดเร็วและยืนหยัดแข็งแกร่งได้ในตลาดที่แข่งขันสูง….


เรียนรู้-ฝึกฝน ดีเอ็นเอคนอาฟเตอร์ ยู

สำหรับบริษัทร้านขนมหวานที่ฝ่าด่านต่างๆ มาอยู่ในตลาด mai มีหุ้นที่น่าจับตามอง และเติบโตต่อเนื่อง “แม่ทัพ ต.สุวรรณ” ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บมจ. อาฟเตอร์ ยู กล่าวว่า การทำสิ่งใหม่ที่ท้าทายถ้าหากไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน และสิ่งสำคัญที่สุดในการกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานในช่วงวิกฤต คือ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ก่อนที่จะช่วยกันคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกัน

“ยกตัวอย่างช่วงต้นของกาแฟ Mikka และการทำแฟรนไชส์ ซึ่งถือเป็นสิ่งใหม่ สำหรับทุกคนที่อาฟเตอร์ ยู ต้องฝึกฝนและเรียนรู้ใหม่หมดทุกอย่าง เรียกได้ว่า ประชุมกับพนักงานทุกสัปดาห์อยู่นาน กว่าจะลงตัวและประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ Mikka จึงถือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ Pain Point สำคัญของเรา ทั้งในด้านราคาขายและการลงทุนขยายสาขา รวมถึงสามารถเจาะตลาด Mass กลุ่มคนวัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

การลงมือทำจริงทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการถ่ายทอด After You DNA ให้กับพนักงาน โดยซีอีโอลงไปทำกับพนักงานจริงๆ ที่สาขาเป็นประจำ ไม่เกี่ยงงาน เพื่อทำให้ลูกค้าทุกคนมีความสุข

เถ้าแก่น้อย ถือคติล้มได้แต่ลุกไว

แบรนด์เถ้าแก่น้อยเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง แต่ยังคงมองหา Core Business ที่จะเป็นอนาคตและความยั่งยืนของบริษัทต่อไป สำหรับรางวัล Young Rising Star CEO Award ของ “อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN บอกว่า เถ้าแก่น้อยตั้งเป้าที่จะเป็นเป็นแบรนด์ระดับโลกหรือ Global Brand ที่ดีต่อสังคมและดีต่อโลกของเราทุกคน ซึ่งในวิกฤติโควิด-19 เราได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ไม่ใช่แค่จากพนักงานทุกคน แต่ยังมีทั้ง Supplier และคู่ค้าต่างๆ ที่ช่วยกันทำให้ทุกคนสามารถฝ่าวิกฤตินี้ไปได้ จึงคิดว่าการไปถึงเป้าหมายที่หวังไว้จะไม่ไกลเกินหวัง

“Go firm & Go broad, then Go global เป็นสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่ โดยเริ่มจากการสร้างรากฐานที่มั่นคงของบริษัท และขยายแหล่งรายได้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเฟ้นหาบุคลากรที่มีความสามารถมาช่วยยกระดับสินค้าและ Business Model ใหม่ๆ ก่อนที่จะนำแบรนด์เล็กๆ ของเรามุ่งไปสู่ตลาดโลก

สิ่งสำคัญสำหรับคนของ TKN ทุกคน คือ การคิดแบบผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneurship Mindset ดังนั้น ทางตัวผมเองและผู้บริหารทุกคนจะคอยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา จะผิดพลาดบ้างก็ได้ แต่ต้องล้มให้ไวและลุกให้ไว เพื่อเริ่มต้นใหม่ทันที” ซีอีโอ TKN กล่าว

รางวัล SET Awards 2020 เป็นหนึ่งแรงผลักดันที่จะนำไปสู่การสร้างต้นแบบธุรกิจที่ดี สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมในองค์กรต่างๆ ซึ่งจะขยายผลสู่การยกระดับคุณภาพตลาดทุนไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจดูรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล SET Awards 2020 และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/setawards


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ปรัชญาสร้างคน สู่องค์กรแข็งแกร่ง  สไตล์ ‘CBG -AU-TKN’ 3 สุดยอดซีอีโอ SET Awards 2020
ข่าวที่เกี่ยวข้อง