‘เศรษฐกิจสีเขียว’ (Green Economy) หนึ่งในเมกะเทรนด์ที่กำลังเปลี่ยนโลก นำพาพวกเราทุกคนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่การต่อสู้กับ ‘ภาวะโลกร้อน’ แน่นอนว่าจะเป็นทั้ง ‘โอกาส’ และ ‘ความท้าทาย’ ของภาคธุรกิจที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) กำลังเป็นโจทย์ท้าทายของโลก ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น จากอุณหภูมิโลกที่่สูงขึ้น การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากยิ่งขึ้น เมื่อกลางปี 2566 ที่ผ่านมา องค์การสหประชาชาติ ส่งสัญญาณเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่รุนแรงขึ้นว่า ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ได้สิ้นสุดลงแล้ว และกำลังเข้าสู่ยุค โลกเดือด (Global Boiling) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สาเหตุหลักก็มาจากกิจกรรมของมนุษย์ และภาคธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายเล็ก ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ผลที่ตามมาคือ อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น เกิดเป็นภาวะโลกร้อนและประเทศไทยมี ความเสี่ยงจาก Climate Change อยู่ในอันดับ 9 จากประเทศทั่วโลก (อ้างอิงข้อมูลดัชนีความเสี่ยงด้านภูมิอากาศโลก : CRI ประจำปี 2021) ปัญหา Climate Change ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และไม่ใช่ผลกระทบแค่อุณหภูมิที่เราสัมผัสได้

แต่ภาวะร้อนแล้งรุนแรงที่เกิดขึ้นกระทบต่อภาคการเกษตรมหาศาล ทำให้เกิดความเสียหายและผลผลิตลดน้อยลง จนถึงคุุณภาพ อาทิ กรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งผลผลิต ข้าว ทุเรียน มะพร้าว เมล็ดกาแฟ ซึ่งลดลงอย่างมากทำให้ผลผลิตทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออกลดลง กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

คำตอบในวันนี้ คือ ไม่ว่าเราจะอยู่จุดใดในวงจรเศรษฐกิจไทย ก็ได้รับผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ย่อมเป็นสิ่ง ‘ภาคธุรกิจ’ หลีกหนีไปได้ เพราะนี่คือโจทย์ท้าทายที่มี ‘ราคา’ ที่ต้องจ่าย เพื่อทรานส์ฟอร์มสู่ เศรษฐกิจสีเขียว ที่เป็นเกมเปลี่ยนอนาคต

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน