ต่างจากนี้ผิด! เผยกฎเหล็กทรงผมตร.ไทยต้องเกรียน!-ตร.หญิงห้ามปล่อยยาว-ย้อมสี!

2 พ.ค. 2561 - 10:39 น.

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ออกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2561

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ตัวอย่างทรงผมข้าราชการตำรวจชาย -หญิง ตามระเบียบตร.

ใจความว่า เครื่องแบบตำรวจแสดงถึงสัญลักษณ์ของผู้แต่งว่าเป็นข้าราชการผู้ทรงเกียรติเหล่าหนึ่ง ที่มีภารกิจผู้รักษากฎหมายและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนให้มีความสงบและเกิดประโยชน์สุข ซึ่งตร.มีความประสงค์ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกคนมีภาพลักษณ์ที่ดี เหมาะสมกับการเป็นผู้ที่อยู่ในระเบียบวินัยเมื่อแต่งเครื่องแบบ ดังนั้นเพื่อแสดงถึงความมีระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ อันจะก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสแก่ประชาชน ด้วยระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผบ.ตร.เคยกำชับไปก่อนหน้านี้ จึงให้ข้าราชการตำรวจแต่งตัวดังนี้

  • “ข้าราชการตำรวจชายทุกคน เมื่อแต่งเครื่องแบบ ให้ตัดผมสั้น ด้านข้างขาวทั้ง 3 ด้าน ด้านบนความยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร ข้าราชการตำรวจชายที่ปฏิบัติหน้าที่การสืบสวน หรือการข่าวหรือป้องกันปราบปรามยาเสพติดเมื่อไม่แต่งเครื่องแบบ ให้ไว้ผมรองทรงสูง”

ตัวอย่างทรงผมข้าราชการตำรวจชาย

  • “ห้ามข้าราชการตำรวจทำสีผม หากจำเป็นต้องทำสีผมให้ทำเป็นสีดำได้เพียงสีเดียว และห้ามใช้ครีมแต่งผม หรือสารอื่นใดตกแต่งทรงผม ให้มองดูแล้วผมเปียก”

ตัวอย่างทรงผมข้าราชการตำรวจหญิง

  • “ให้สำนักงานจเรตำรวจ หรือผู้บังคับบัญชาแล้วแต่กรณี ตรวจสอบ กวดขันดูแลการปฏิบัติระเบียบนี้ และรายงานผลการตรวจสอบให้ตร.ทราบ ผ่านกองวินัย ตามห้วงเวลาที่ ตร.กำหนด”ระเบียบตร.ระบุ

ขณะที่การไว้ผมของข้าราชการตำรวจหญิงเมื่อแต่งเครื่องแบบ นั้นต้องไม่ปล่อยให้ผมยาวประบ่า หรือปรกบ่าจนปิดอินธนู หากไว้ผมยาวต้องขมวดปลายผมให้เรียบร้อย ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการขมวดปลายผมให้ใช้สีดำเท่านั้น และหากต้องใช้อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม ควรใช้กิ๊บ หรือริ้บบิ้นขนาดเล็กสีดำเพียงสีเดียว ห้ามไว้ผมเปีย แกละ ทรงหางม้า ผมม้าปรกหน้า หรือทรงอื่นที่ไม่เหมาะสม

ตัวอย่างการขมวดเก็บผมของตำรวจหญิง

ระเบียบดังกล่าวระบุว่า ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนหาข่าว หรือการข่าวในการถวายความปลอดภัยหรือการอารักขาบุคคลสำคัญ ให้แต่งการสากลนิยม ชุดสูทหรือเสื้อทรงซาฟารี และติดเครื่องหมายบอกฝ่าย โดยตำรวจทุกคนจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด เมื่อแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงการแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเช่น ยืดอก ล้วงกระเป๋า ยืนพิง เท้าแขน เท้าเอว นั่งไขว้ห้างเป็นต้น รวมทั้งต้องไม่แสดงกิริยาวาจาใดๆลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเยียดหยามประชาชน ขณะที่เครื่องแบบตำรวจที่ใช้สีกากี ต้องเป็นสีกากีพระราชทาน(สนว.01)

ขอบคุณมติชนออนไลน์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ต่างจากนี้ผิด! เผยกฎเหล็กทรงผมตร.ไทยต้องเกรียน!-ตร.หญิงห้ามปล่อยยาว-ย้อมสี!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง