Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 23 ก.พ. 2563

นักวิชาการ เผยข้อมูล งบสวัสดิการ เทียบประชาชน 53 ล้านคน กับข้าราชการ 6 ล้านคน อึ้งห่างกันถึงแสนล้าน !

12 ก.ย. 2561 - 12:15 น.

นักวิชาการ เผยข้อมูล งบสวัสดิการ เทียบประชาชน 53 ล้านคน กับข้าราชการ 6 ล้านคน อึ้งห่างกันแสนล้าน !

งบสวัสดิการ / เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดถึงอยู่บ่อยครั้ง ถึงปัญหา และงบประมาณที่ต้องเสียไปให้กับระบบรักษาสุขภาพของประชาชน โดยคำพูดส่วนหนึ่งมักตั้งคำถามกับเงินที่เสียไปป็นจำนวนมาก

ต่อปัญหาดังกล่าว ดร.เดชรัต สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยข้อมูลงบประมาณที่ใช้รักษาพยาบาล ระหว่างประชาชน และข้าราชการ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมาก ความว่า

เนื่องจากนายกรัฐมนตรีดูจะเป็นห่วงและหงุดหงิดกับเรื่องภาระงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมของประชาชน แต่ท่านไม่ค่อยพูดภาระงบประมาณด้านสวัสดิการของข้าราชการบ้างเลย

ผมเลยสนใจสืบค้นงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 มาดูว่าภาระด้านงบประมาณของประเทศ ด้านสวัสดิการของฝั่งประชาชนและฝั่งข้าราชการ เป็นอย่างไรกันบ้าง

ผมขอเริ่มต้นจาก ฝั่งประชาชน ก่อนแล้วกัน

หนึ่ง กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนประมาณ “49 ล้านคน” ใช้งบประมาณ 134,269 ล้านบาท

สอง กองทุนประกันสังคม คิดเฉพาะส่วนที่รัฐบาลสมทบเข้ากองทุนทั้งในส่วนของสุขภาพและชราภาพ มีผู้ได้รับประโยชน์ ซึ่งก็คือผู้ประกันตน “14.5 ล้านคน” ใช้งบประมาณ 47,011 ล้านบาท

สาม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพประมาณ “9 ล้านคน” ใช้งบประมาณ 72,469 ล้านบาท

รวมฝั่งประชาชน “53.5 ล้านคน”(รวมจากผู้ใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนประกันสังคม) ใช้งบประมาณรวมกัน 249,359 ล้านบาท

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

มาถึงฝั่งข้าราชการบ้าง

หนึ่ง งบประมาณค่ารักพยาบาลข้าราชการ (จากกรมบัญชีกลาง) มีผู้ได้รับประโยชน์คือข้าราชการและครอบครัวประมาณ “6 ล้านคน” ใช้งบประมาณ 70,000 ล้านบาท

(หมายเหตุ ลองเทียบจำนวนผู้ได้รับประโยชน์กับงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูครับ กองทุนสปสช. ใช้งบฯ มากกว่า 1 เท่าตัว แต่มีผู้ได้รับประโยชน์จำนวนมากกว่า 8 เท่า)

สอง งบประมาณสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) รวมถึงเงินชดเชย สำหรับสมาชิก กบข. มีผู้ได้รับประโยชน์ “ 1 ล้านคน” ใช้งบประมาณ 54,845 ล้านบาท

สาม งบประมาณเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ที่เป็นข้าราชการบำนาญจำนวน “7 แสนคน” ใช้งบประมาณ 223,762 ล้านบาท

รวมฝั่งข้าราชการ ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์รวมครอบครัวด้วยประมาณ “ 6 ล้านคน” ใช้ประมาณ 348,607 ล้านบาท มากกว่าฝั่งประชาชนเกือบหนึ่งแสนล้านบาท

ถ้ารวมงบประมาณสวัสดิการทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกัน จะเท่ากับ 597,966 ล้านบาท หรือตัวเลขกลมๆ คือ 6 แสนล้านบาท

ซึ่งงบประมาณสวัสดิการของข้าราชการจะเท่ากับ ร้อยละ 58 ของงบประมาณสวัสดิการทั้งหมด (จากจำนวนผู้ได้รับประโยชน์ ไม่ถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ)

จากตัวเลขนี้คงชี้ให้เห็นถึงภาระงบประมาณสวัสดิการของข้าราชการได้เป็นอย่างดี

ส่วนงบประมาณสวัสดิการของประชาชนคิดเป็นร้อยละ 42 ของประมาณสวัสดิการทั้งหมด เท่านั้น ทั้งที่มีจำนวนผู้ที่ใช้บริการมากกว่าถึงเกือบ 9 เท่า

กล่าวได้ว่า เราอยู่ในประเทศที่คนส่วนใหญ่ใช้งบสวัสดิการส่วนน้อยของประเทศ

หวังว่าข้อมูลเบื้องต้นของผม คงเป็นประโยชน์ต่อท่านนายกรัฐมนตรีบ้างครับ

เดชรัต สุขกำเนิด

เดชรัต สุขกำเนิด

 


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ นักวิชาการ เผยข้อมูล งบสวัสดิการ เทียบประชาชน 53 ล้านคน กับข้าราชการ 6 ล้านคน อึ้งห่างกันถึงแสนล้าน !
ข่าวที่เกี่ยวข้อง