หมอจุฬา โพสต์สะเทือนใจ สาธารณสุขไทยกำลังล่มสลาย ใกล้ถึงจุดเรือจม!

หมอจุฬา กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล
ภาพจากคุณ “Nicky Somsai”

หมอจุฬา โพสต์สะเทือนใจ สาธารณสุขไทยกำลังล่มสลาย ใกล้ถึงจุดเรือจม!

หมอจุฬา โพสต์สะเทือนใจ / ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Thiravat Hemachudha ระบุว่า ผู้บริหาร รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข และประชาชนต้องยอมรับความจริงว่าความพินาศเกิดขึ้นแล้วและเกือบล่มสลายแล้ว ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคอีสานข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จากลูกศิษย์คนหนึ่งของเราที่จบเมื่อปีที่แล้ว

ความรับผิดชอบผมคือดูวอร์ดหรือหอผู้ป่วยชาย ประมาณ 30-40 เคส/สาย (สองสายต่อวอร์ด) ถ้าเอาตามเตียงกับเบอร์ที่หัวเตียงหนึ่งวอร์ดคือจุได้ 28 คนครับ แต่ทุกวันนี้ก็ ต้องรับวอร์ดละ 70-80 ราย

ตามปกติสายหนึ่งก็มี staff 1 คน R1 1 คน (แพทย์ประจำบ้านปีที่หนึ่ง) R3 1 คน (แพทย์ประจำบ้านปีที่สาม) Intern 1 คน (แพทย์ฝึกหัด) Ext 1 คน (นักศึกษาแพทย์ฝึกงาน) นศพ ปี 4 หรือ 5 อีก 1-2 คน

วันก่อนผมอยู่เวรวอร์ดอายุรกรรม คือรักษาทางยาฝั่งผู้ชาย ซึ่งประกอบด้วย วอร์ดสามัญ 3 วอร์ด 6 สาย) 2 ICU ( ICU ละ 10 เตียง ) 1 RCU ผู้ป่วยหนักทางระบบทางเดินหายใจหรือที่หายใจไม่ได้( 16 เตียงเอาไว้ wean case ยาก กับดูโรคทาง chest เป็นหลัก)

ทีมที่ดู ประกอบด้วย Staff 1 คน R3 1 คน R1 2 คน Intern 2 คน Extern 2 คน นศพ 2 คน

เฉพาะเวรบ่าย admit รับผู้ป่วยใหม่ประมาณ 42 ราย (ไม่ใช่ทั้งวัน นี่คือเฉพาะเวรบ่าย) นี่คือฝั่งผู้ชายอายุรกรรมเท่านั้น ผมว่า ใกล้ถึงจุดเรือล่มแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ช่วยกันพายเต็มที่ล่ะครับ วันที่เรือจมคงอีกไม่ไกล

Bird เขียว bird คือเครื่องช่วยหายใจแบบโบราณและ volume ventilator แบบดีขึ้นมาหน่อยสำหรับคนไข้ที่หายใจเองไม่ได้ ผู้ป่วยที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและจริงๆต้องอยู่ในไอซียู ต้องนอนอยู่นอก ไอซียูประมาณ 16-20 คนต่อวอร์ด

นี่หรือคือความสำเร็จของระบบสุขภาพและสาธารณสุขของประเทศไทยแทนที่จะด่าว่ากันว่ารักษาไม่ดี รับสภาพความจริงก่อนว่าขณะนี้ล่มสลายแล้ว

บทความก่อนหน้านี้กอ.รมน. เร่งขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
บทความถัดไปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “องคมนตรี” คนใหม่