ภาพ3มิติพระเมรุมาศ-กรมศิลป์เปิดโชว์ ราชพิธีฯ สตมวาร งดถวาย สักการะ 20-21มค.

กรมศิลป์เปิดภาพ 3 มิติพระเมรุมาศ เผยเสร็จแล้ว70 เปอร์เซ็นต์ ก่อนเสนอที่ประชุมร่วมสำนักสถาปัตยกรรม-สำนักช่างสิบหมู่หารืออีกครั้ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน พระบรมศพ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” วันที่ 20-21 ม.ค.นี้ โดยสำนักพระราชวังงดเข้าถวาย สักการะพระบรมศพ ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังเป็นเวลา 2 วัน

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งดำเนินเป็นวันที่ 97 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชา นุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐ วิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นวันที่ 43

โดยเวลา 07.00 น. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิ เพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นประธานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยมีมูลนิธิ ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพ

จากนั้นเวลา 10.00 น. นายซัรตัจญ์ อะซีซ ที่ปรึกษานายกฯ ด้านการต่างประเทศ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดี เดินทางมาวาง พวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ต่อมาเวลา 10.30 น. นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เป็นประธานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ร่วมกับสมาคมและองค์การต่างๆ

ถัดมาเวลา 16.30 น. พล.อ.ชูศิลป์ คุณาไทย เป็นประธานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยมีมูลนิธิและภาคเอกชนต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

จากนั้นเวลา 19.00 น. นายพรเทพ พรประภา เป็นประธานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พร้อมภาคเอกชนจากบริษัทต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

สำหรับบรรยากาศเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ประชาชนจากทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลเข้ามาถวายสักการะอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึงช่วงค่ำ

ส่วนสำนักพระราชวังออกหมายกำหนด การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน) ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยวันศุกร์ที่ 20 ม.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง จากนั้นเวลา 17.00 น. เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก สังข์ แตรฝรั่ง แตรงอน ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร

พระสงฆ์ 30 รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถา ขึ้นนั่งยังอาสนะ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบ พระ 4 รูปสวดธรรมคาถา แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระสวดพระอภิธรรม เสด็จพระราชดำเนินกลับ

จากนั้นวันที่ 21 ม.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มายังพระบรมมหาราชวัง โดยเวลา 10.30 น. เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระ บรมศพ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระ แท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระ จบ ทรงประเคนภัตตาหารพระสงฆ์รับพระราช ทานฉันเสร็จแล้ว ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนา และสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสนะ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบ พระ 4 รูปสวดธรรมคาถา แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา แล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์อีก 89 รูปเท่าพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวดมาติกา สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราช ดำเนินกลับ

สำนักพระราชวังแจ้งด้วยว่า เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ในวันที่ 20-21 ม.ค.นั้น สำนักพระราชวังจะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง สำหรับนักท่องเที่ยว และงดการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เป็นเวลา 2 วัน และเปิดให้ เข้าถวายสักการะพระบรมศพได้ตามปกติต่อไปในวันที่ 22 ม.ค.

วันเดียวกัน นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร นำเสนอภาพ 3 มิติพระเมรุมาศ พร้อมประติมากรรมที่เสร็จแล้ว 70 เปอร์เซ็นต์ เสนอที่ประชุมร่วมระหว่างสำนักสถาปัตย กรรมและสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อหารือเกี่ยวกับขนาดประติมากรรมและสัตว์หิมพานต์ ที่สำนักช่างสิบหมู่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

นายก่อเกียรติกล่าวว่า ตอนนี้ทำภาพ 3 มิติพระเมรุมาศเสร็จแล้ว 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อดูความสวยงามและสีของพระเมรุมาศ ตลอดจนทดสอบขนาดของประติมากรรมกับพระเมรุมาศว่าได้สัดส่วนเหมาะสมหรือไม่ เบื้องต้นกำหนดขนาดประติมากรรมเพื่อนำมาทดสอบ ประกอบด้วย ชั้นล่างสุดหรือลานพื้นอุตราวรรต จะมีช้าง ม้า วัวและสิงห์ โดยชั้นชาลาที่ 1 มีประติมากรรมเฝ้าบันไดคือ คชสีห์ ราชสีห์ บันไดพญานาค 3 เศียร รูปแบบมกร ประกอบด้วยสัตว์ 5 ชนิดคือ ช้าง จระเข้ กวาง สิงห์ งูหรือมังกร บริเวณมุมมี จัตุโลกบาลเฝ้าทั้ง 4 มุม ชั้นชาลาที่ 2 ซึ่งมีหอเปลื้องวาง 4 มุมนั้นจะมีประติมากรรมเฝ้าบันไดเป็นครุฑ บันไดเป็นพญานาค 5 เศียร รูปแบบเหมือนทางขึ้นพระพุทธบาทสระบุรี ส่วนฐานประดับเป็นเทพชุมนุมผู้ปรารถนาไปแดนพุทธภูมิ

นายก่อเกียรติกล่าวอีกว่า ชั้นชาลาที่ 3 ซึ่งเป็นที่วางสำซ่าง หรือพื้นที่พระสงฆ์สวด พระอภิธรรม 4 ด้านนั้น ทางขึ้นบันไดมีประติมากรรมเป็นเทวดายืนเชิญฉัตร 7 ชั้น จำนวน 8 องค์ และมีมหาเทพ ได้แก่ พระอินทร์ พระพรหม พระอิศวรและพระนารายณ์มาเฝ้ารับเสด็จ นอกจากนี้มีบันไดพญานาคแบบจำแลงหน้าเหมือนมนุษย์ โดยมีเทวดาและครุฑประดับฐานรับบุษบก และชั้นชาลาที่ 4 เป็นที่ตั้งพระจิตกาธานประดิษฐานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น มีประติมากรรมคุณทองแดงในอิริยาบถนั่งหมอบอยู่ด้านข้างพระจิตกาธานและประดับฉากบังเพลิงสีชมพูอมทองอมขาว

บทความก่อนหน้านี้ระทึกกว่า40ชีวิตเจ็บ-ตาย!! บัสนร.ม.6ทัศนศึกษาพลิกคว่ำ นร.สาว17ติดใต้รถดับคาซาก
บทความถัดไปให้เซ็นเอ็มโอยู ไม่ปฏิวัติอีก! “มาร์ค”ติง”ปยป.” ทหารเยอะเกิน