แชร์ว่อน! ‘อดีตตุลาการ รธน.’ เจ้าของวลี ‘ถนนลูกรังยังไม่หมด’ นั่งรถไฟความเร็วสูง!

สุพจน์ ไข่มุกด์ ถนนลูกรังยังไม่หมด – 8 ม.ค. โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของ นายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคนที่หนึ่ง อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ยกร่าง พ.ศ. 2558) และอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งเดินไปทางคณะทัวร์คณะหนึ่ง พร้อมสมาชิก สนช. บางคน ไปยังไต้หวัน โดยระหว่างการเดินทาง นายสุพจน์ และคณะ ได้เดินทางขึ้นรถไฟความเร็วสูง จากเมืองไทจง เพื่อเดินทางไปกรุงไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวง

ทั้งนี้ หลังจากภาพนี้ถูกแชร์ออกไปเป็นวงกว้าง เพจวิวาทะ V.2 ได้ทำการแชร์ข้อความที่นายสุพจน์เคยกล่าวไว้ ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในการไต่สวน ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. … เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557

โดยนายสุพจน์ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “รถไฟความเร็วสูงยังไม่จำเป็นสำหรับประเทศไทย และเป็นไปได้ ควรให้ถนนลูกรัง หมดไปจากประเทศก่อน”


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน