อัยการ แนะรัฐบาลจัด พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 62 กว่า 2.5 พันล้าน ซื้อหน้ากากอนามัยกัน ฝุ่น PM 2.5 เเจกเด็ก คนยากจน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ฝุ่น PM 2.5 – เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้โพสเฟซบุ๊กเเสดงความเห็นข้อกฎหมาย กรณีปัญหาฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

จนเกิดปัญหาต่อสุขภาพ ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอรับบริจาคเพื่อแจกให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ ที่ประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยมีใจความว่า

รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณมาแจกหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้แก่เด็กนักเรียนและผู้มีรายได้น้อย

การขอรับบริจาคหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 เพื่อแจกจ่ายเด็กนักเรียนให้ทั่วถึง เป็นเรื่องยาก รัฐบาลจึงควรจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมีจำนวน 2,500 ล้านบาท

และเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉิน 99,000 ล้านบาท รวมงบทั้ง 2 ส่วนนี้ร่วม 1 แสนล้านบาท โดยแบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งมาใช้แจกหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้เด็กและผู้มีรายได้น้อย เพราะเป็นปัญหาวิกฤตมาระยะหนึ่งแล้ว จึงมีความจำเป็นที่รัฐบาลต้องให้ความใส่ใจดูแลชีวิตอย่างรีบด่วน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน