สั่งตรวจยับค่า แป๊ะเจี๊ยะ แลกเด็กเข้าเรียน สั่งยกเลิกหลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ

แป๊ะเจี๊ยะ – เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริต เรียกรับทรัพย์สินเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ

พ.อ.อธิสิทธิ์ เผยต่อว่า ข้อเสนอของ ป.ป.ช. ต่อ สพฐ. ให้พิจารณายกเลิกหลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ เนื่องจากเป็นช่องทางสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริต ในการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน

นอกจากนี้ ให้กำหนดสัดส่วนการรับนักเรียน โดยให้ความสำคัญกับการให้เด็กได้ศึกษาต่อยังสถานศึกษาใกล้บ้าน ทุกสถานศึกษาต้องแจ้งค่าใช้จ่าย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบโดยชัดเจน

รวมถึงห้ามมิให้สถานศึกษา ให้สิทธิพิเศษ โควตาแก่สมาคมผู้ปกครอง ครู สมาคมศิษย์เก่า แต่ละสถานศึกษา ในลักษณะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการฝากเด็กเข้าเรียน และให้มีการสุ่มตรวจสอบรายได้สถานศึกษา ก่อน-หลังช่วงเวลาการรับนักเรียน โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีการแข่งขันสูงทุกปี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน