เตือนคนไทยไปบรูไน กฎหมายซารีอะห์ ปาหินประหารเกย์-ตัดมือโจร คนต่างชาติก็โดน!

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

จากกรณีที่เอพีรายงานว่า แอมเนสตี้อินเตอร์เนชันแนล หรือองค์การนิรโทษกรรมสากล ออกแถลงการณ์กรณี รัฐบาลบรูไน จะประกาศใช้บทลงโทษในกฎหมายอิสลามหรือกฎหมายชารีอะห์ที่มีความรุนแรง อาทิ การโยนหินประหารชีวิตผู้มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน และการตัดมือขโมย โดยบทลงโทษนี้ใช้บังคับกับทั้งผู้ใหญ่และเด็กนั้น

อ่าน บรูไนเอาจริง! ออกกฎหมาย ปาหินประหารเกย์-ตัดมือโจร แอมเนสตี้ซัดไร้มนุษยธรรม

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เผยแพร่ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย เรื่อง รู้ไว้ก่อนไป บูรไน โดยระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. เป็นต้นไป บรูไนจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอาญาภายใต้กฎหนายชารีอะห์(Criminal Code Order) ที่มีบทลงโทษรุนแรงโดยกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายทางศีลธรรม
ของศาสนาอิสลามที่ควบคุมความประพฤติส่วนตัว และการกระทำต่อสาธารณชน โดยจะมีผลบังคับใช้
ต่อชาวบรูไนทั้งหมดทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นๆ

รวมทั้งชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในบรูไนด้วยมาตรการลงโทษ จะพิจารณาจากฐานความผิด พฤติกรรมและการกระทำผิด อาทิ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การหมิ่นศาสนา การลักทรัพย์ การข่มขืน การผิดรักกับคนเพศเดียวกัน เป็นต้น โดยจะมีบทลงโทษจากสถานเบา ไปสู่สถานหนัก อาทิ การปรับ การจำคุก การเฆี่ยนตี การตัดมือและอวัยวะอื่นๆ การขว้างปาหินใส่ผู้กระทำผิด การแขวนคอ เป็นต้น

กรมการกงสุลขอแจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปบรูไน หรือพำนักอาศัยในบรูไนทราบถึงบทลงโทษของกฎหมาย ดังกล่าวซึ่งมีความรุนแรง โปรดปฏิบัติตามฎหมายของบรู้ไนอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงที่จะกระทำความผิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. Hotline สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน Tel: +673 876 2849
2. Facebook สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน : Rogal Thai Embassg, Bandar Seri Begawan
3. หมายเลข Call Center กรมการกงสุล Tel: +66 2572 8442

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน