ครบรอบ 27 ปี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ย้ำสปิริตองค์กร จัดการมลพิษให้เป็นที่ยอมรับ

10 เม.ย. 2562 - 15:32 น.

ครบรอบ 27 ปี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ย้ำสปิริตองค์กร จัดการมลพิษให้เป็นที่ยอมรับ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ – วันที่ 10 เม.ย. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เดือนเม.ย.นี้ คพ.ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 27 ปี เป็นองค์กรที่มีภารกิจด้านการจัดการมลพิษของประเทศ เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในด้านการจัดการคุณภาพน้ำ มีการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ ที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำเพื่อรักษาคุณภาพน้ำของประเทศให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม การจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

โดยมีเป้าหมายยกระดับยกระดับคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ภายในปี พ.ศ.2570 และในอนาคตต้องพิจารณาเรื่องการอนุญาตระบายมลพิษตามศักยภาพที่รองรับของแต่ละแหล่งน้ำ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่เพิ่มเพื่อน

นายประลอง กล่าวว่า การจัดการคุณภาพอากาศ จัดทำมาตรการการควบคุม และลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด จากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษ การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง การแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมทั้งจังหวัดและท้องถิ่นรวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังกำหนดนโยบายมาตรการแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศ และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ปัจจุบันมีการรายงานผ่านแอพพลิเคชั่น Air4thai ติดตามได้ตลอดเวลา

นายประลอง กล่าวต่อว่า การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ปริมาณขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร การส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น แต่การจัดการขยะมูลฝอยในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้น ขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ และการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

รวมทั้งมีการกำจัดอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ของเสียอันตรายจากชุมชนก็มีการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีการเร่งออกกฎระเบียบที่จะคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไป รวมถึงกฎหมายที่จะนำมากำกับดูแลให้ภาคเอกชนรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควบคุมการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเข้มงวด

“ที่สำคัญ คพ.เน้นย้ำสปิริตวิชาชีพ สปิริตองค์การที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมี เป็นตัวอย่างในการป้องกัน ลด และจัดการมลพิษ ทั้งคนและองค์การต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม และที่ภาคภูมิใจ คพ.เป็นองค์กรโปร่งใส ในอันดับที่ 11 ของประเทศ เราจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป” นายประลอง กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ครบรอบ 27 ปี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ย้ำสปิริตองค์กร จัดการมลพิษให้เป็นที่ยอมรับ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง