ชาวตะวันออกโวย! ไร้ส่วนร่วมผังเมือง EEC ร้องอนาคตใหม่ตรวจสอบชงเรื่องเข้าสภา

EEC

ชาวตะวันออกโวย! ไร้ส่วนร่วมผังเมือง EEC ร้องอนาคตใหม่ตรวจสอบชงเรื่องเข้าสภา

EEC – วันที่ 14 ก.ค. บริเวณริมสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกัญจน์ ทัตติยกุล พร้อมด้วยประชาชนกว่า 100 คน จาก อ.บางน้ำเปรี้ยว ตำบลเขาดิน อ.บางปะกง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และอ.พานทอง จ.ชลบุรี ที่ได้รับผลกระทบตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือEEC ใน 5 บริเวณ และ 3 กรณี

ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบและศึกษาผลกระทบการจัดทำผังเมืองบริเวณพื้นที่EEC ต่อ นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา และน.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ พร้อมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ปล่อยป้ายผ้าขนาดใหญ่เขียนข้อความว่า “หยุดผังเมืองEECที่ขาดการมีส่วนร่วม #saveบางปะกง #saveตะวันออก” ไว้ริมสะพาน

นายกัญจน์ กล่าวว่า การดำเนินนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของ คสช. โดยใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 47/2560 เรื่อง ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

และต่อมาออกพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 ให้มีการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวมให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยยกเลิกผังเมืองเดิมที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป็นการเปิดทางให้มีการบริหารจัดการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม อันเป็นการทำลายหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านนายจิรัฏฐ์ กล่าวว่า ตนเองมารับหนังสือในฐานะผู้แทนของประชาชนในพื้นที่ และจะนำเสนอต่อพรรคอนาคตใหม่ทันที ทั้งนี้ตนจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร และในฐานะคนพื้นที่ เชื่อว่าจริงๆแล้วชาวบ้านไม่ได้ขัดขวางการพัฒนา

แต่โครงการEEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งการจัดทังเมืองรวมจะเป็นส่วนสำคัญที่จะกำหนดประเภทของพื้นที่ต่างๆ ดังนั้นเป็นเรื่องที่ต้องสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในพื้นที่

น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ กล่าวว่า ตนเองเป็นคนภาคตะวันออก วันนี้จึงอยากมารับฟังปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากประชาชน จากการดำเนินนโยบายEEC ซึ่งพบว่าประเด็นผังเมืองเป็นเรื่องเร่งด่วน ทั้งนี้พรรคอนาคตใหม่ ได้ยื่นญัตติด่วนเพื่อศึกษาผลกระทบของEEC ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในจ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และจ.ระยอง ต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

คาดว่าจะได้รับการบรรจุวาระในช่วงต้นส.ค.นี้ ซึ่งพรรคอนาคตใหม่มีโครงการELC หรือระเบียงชีวิตภาคตะวันออก ซึ่งจะดำเนินการในลักษณะคู่ขนานกับEEC แต่จะเป็นการพัฒนาที่มองคนในภาคตะวันออกเป็นตัวตั้ง เป็นการพัฒนาที่มีชีวิต

บทความก่อนหน้านี้ตร.ยัน คำสั่งรองสว. – ผบ.หมู่ 13,973 นาย ไม่มีถูกเตะ แต่เน้นกลับภูมิลำเนา
บทความถัดไปรวบ “อ๊อด สระบุรี” เอเยนต์ กระจายยานรกรายใหญ่ ภาคกลาง ค้นบ้านผงะ! ซุกยาเพียบ