ยอดร้องเรียนแม่ค้าออนไลน์ ให้อินบ็อกซ์ถามราคา กรมการค้าภายใน รับเอาผิดยาก!

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่า ในปี 2562 กรมการค้าภายใน ได้กำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารปรุงสำเร็จ และจำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้ตรงตามป้ายราคาที่แสดงไว้ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2562 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 4 ก.ค. 2562 ข้อ 3 และข้อ 11 หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 และโทษตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

โดยให้ครอบคลุมในส่วนของสินค้าออนไลน์ด้วย จากเดิมที่ประกาศดังกล่าวจะเน้นเฉพาะสินค้าในระบบออฟไลน์ หรือร้านค้าทั่วไป แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์มากขึ้น และมีผู้ค้าจำนวนมากไม่โพสต์แจ้งราคาอย่างเปิดเผยแต่จะแจ้งราคาสินค้า บริการในกล่องข้อความ (in box) ซึ่งมองว่าไม่ยุติธรรมและถือว่าไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ถือว่าผิดต่อกฎหมายเรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ

ซึ่งในปี2562 มีประชาชนร้องเรียนเรื่องดังกล่าวมามากขึ้น จากเดิมในปี 2561 มีผู้ร้องเรียนจำนวน 178 ราย ขณะที่ในปี 2562 มีผู้ร้องเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 330 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกรณีการไม่แสดงราคาสินค้า สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคในการตรวจสอบและร้องเรียนการจำหน่ายสินค้า หากไม่ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น ส่วนภาพรวมการร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าในปี 2561 อยู่ที่1,932 ราย และในปี 62 มีจำนวน 1,429 ราย ซึ่งทางกรมก็ได้ดำเนินการไปตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 และโทษตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า การดำเนินเอาผิดในส่วนของการค้าออนไลน์ทำได้ยากเพราะตรวจสอบสถานที่ประกอบการทำได้ยาก รวมทั้งผู้ตอบข้อความลูกค้า ก็ยากที่จะตรวจสอบตัวตน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น ขณะนี้กรมการค้าภายในอยู่ระหว่างการหารือในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งหน้าเพื่อให้ประชาชนที่พบเห็นการไม่แสดงราคาสามารถแจ้งมายังกรมการค้าภายในผ่านหมายเลข1569 ได้รับรางวัลนำจับได้ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเมื่อพบว่าผู้ค้าออนไลน์เอาเปรียบและไม่แสดงสินค้าอย่างเปิดเผยชัดเจน

” หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 กระทรวงพาณิชย์จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ” นายฉัตรชัย กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน