Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 24 ก.พ. 2563

โปรดเกล้าฯ โอนข้าราชการในพระองค์-พระราชทานยศ 'พ.อ.หญิง สุทัตตาภักดิ์'

29 ม.ค. 2563 - 09:00 น.

โปรดเกล้าฯ โอนข้าราชการในพระองค์-พระราชทานยศ 'พ.อ.หญิง สุทัตตาภักดิ์'

วันที่ 29 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศให้โอนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศทหาร ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศทหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศทหาร ดังนี้ พันตรีหญิงสุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ ตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ 9 ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตรา พันเอกพิเศษ) และพระราชทานยศ พันเอกหญิง แต่งกายทหารบก เหล่าทหารราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ โอนข้าราชการในพระองค์-พระราชทานยศ 'พ.อ.หญิง สุทัตตาภักดิ์'

โปรดเกล้าฯ โอนข้าราชการในพระองค์-พระราชทานยศ 'พ.อ.หญิง สุทัตตาภักดิ์'


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ โปรดเกล้าฯ โอนข้าราชการในพระองค์-พระราชทานยศ 'พ.อ.หญิง สุทัตตาภักดิ์'
ข่าวที่เกี่ยวข้อง