สรุปมติ ครม. ป้องกัน โควิด ระบาด ปิดที่ไหน ปิดเมื่อไหร่ ปิดอะไรบ้าง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ผู้สื่อข่าวรายงาานว่า จากมติ ครม. เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 สรุปมาตรการ ที่จะปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ซึ่งจะมีสถานที่ที่ปิดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และ ปิดชั่วคราว รวมทั้งยกระดับมาตรการ

มาตรการด้านสาธารณสุขด้านการเดินทางเข้าประเทศ
ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดต่อโรคติดต่ออันตราย 4 ประเทศ 2 เขตปกครอง
-ขาเข้าต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน
-ต้องมีประกันสุขภาพ
-ยินยอมใช้แอพพลิเคชั่นติดตามของรัฐ
-มาตรการนี้ใช้กับการเข้าเมืองทุกทาง ทั้งทางบก น้ำ อากาศ
-ตม.ตรวจหนังสือเดินทาง
-กักกันคุมสังเกตอาการ 14 วัน

ชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง (ยังไม่ประกาศพื้นที่อันตราย)
-ขาเข้าต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน3วัน
-ต้องมีประกันสุขภาพ
-มีที่พำนักที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย
-ยินยอมใช้แอพพลิเคชั่นติดตามของรัฐ
-มาตรการนี้ใช้กับการเข้าเมืองทุกทาง ทั้งทางบก น้ำ อากาศ
-กักกันคุมสังเกตอาการ 14 วัน

ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น และเตือนให้ประชาชนงดการเดินทางไปประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ติดโรคติดต่ออันตรายและพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง

มาตรการปิด
ปิด 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.
-มหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา และทุกสถาบันให้ปิดชั่วคราว
ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ และโรงหนัง

ปิดชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
-สนามมวย สนามกีฬา สนามม้า ในกทม.และปริมณฑล

งดจัดกิจกรรม
-คอนเสิร์ต การจัดแสดงสินค้า กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม กีฬา

งดการเดินทาง
-งดหยุดสงกรานต์ วันที่ 13-15 เม.ย. โดยให้เลื่อนออกไปก่อน ชดเชยภายหลัง
-เพิ่มความถี่การเดินรถ เพิ่มลดความแออัด

งดกิจกรรมเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด
-ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน แรงงาน

เพิ่มมาตรการป้องกันสำหรับสถานที่ที่ยังเปิด ต้องมีมาตรการคัดกรองเข้มงวด
-ตลาด ห้างสรรพสินค้า

ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาเหลื่อมเวลาทำงาน และการทำงานที่บ้านส่งเสริมให้ใช้การประชุมทางไกลรายงานผลต่อศูนย์ปฏิบัติการ

ทั้งนี้จะเร่งเสนอการเยียวยาสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อาทิ พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร การผ่อนชำระ ลูกจ้าง บริษัท ธุรกิจท่องเที่ยว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน