สหกรณ์ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ฝากเงินลงทุนในสหกรณ์การบินไทย ระทึก หลังสถานะการบินไทย ง่อนแง่น หวั่นหากล้มละลาย กระทบเงิน 3.8 หมื่นล้าน

ต้องยอมรับว่าปัญหาภาระหนี้สินที่มีสะสมถึง2.4แสนล้านบาท ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สายการบินแห่งชาติในขณะนี้ไม่ใช่วาระการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเพียงลำพังอีกต่อไป เพราะหลายฝ่ายในสังคมทั้งภาคประชาชน นักวิชาการ นักการเมืองพรรคฝ่ายค้าน หรือแม้แต่พรรรคร่วมรัฐบาล ต่างก็ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

กรณีที่รัฐบาลเตรียมให้กระทรวงการคลังเข้าไปอุ้มการบินไทยด้วยการเข้าไปค้ำประกันเงินกู้ให้การบินไทยจำนวน 5 หมื่นล้านบาท ในช่วงที่ประเทศมีความจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการแก้ปัญหาและเยียวยาประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 จนล่าสุดนำมาสู่กระแสการเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยให้การบินไทยล้มละลาย เข้าสู่ขบวนการฟื้นฟูทางศาล

ล่าสุด เฟสบุ๊ค SiamPost สยามโพสต์ ได้โพสต์ข้อความ โดยระบุว่า การบินไทย ถึงเวลาต้องไปศาล 74สหกรณ์ เจ้าหนี้ 3.6หมื่นล้าน โดยชี้ว่าที่ผ่านมาการบินไทยเจอกับวิกฤติหลายครั้งแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เอง โดยการระดมทุนผ่านการขายพันธบัตรให้กับแหล่งเงินเย็น คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน

สยามโพสต์ ตรวจสอบพบข้อมูลว่าพบว่า มีสหกรณ์ 74 แห่ง เป็น เจ้าหนี้การบินไทย มากถึง 36,455.17 ล้านบาท แบ่งเป็น ลงทุนหุ้นกู้ และพันธบัตร 36,181.24 ล้านบาท หุ้นสามัญ 273.93 ล้านบาท

ดังนั้น หากการบินไทย ล้มละลาย และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ 74 แห่ง ที่เป็นเจ้าหนี้การบินไทย มากถึง 36,455.17 ล้านบาท อันมาจากเงินฝากของสมาชิก จะต้องได้รับผลกระทบ และทำให้สหกรณ์ เหล่านี้ มีปัญหาการดำเนินงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังไม่รู้ว่าการบินไทย จะหาเงินจำนวนนี้มาคืนได้อย่างไร ซึ่งเป็นเงินที่การบินไทย กู้มา และใช้หมดไปกับการบริหารที่ล้มเหลวในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ที่นายกรัฐมนตรี ชี้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้การบินไทย ต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ ในวันนี้

ทั้งนี้ 74 สหกรณ์ที่มีการลงทุนในบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)พบว่ามีวงเงินลงทุนรวมมากกว่า 3.8 หมื่นล้านบาท โดย 10 สหกรณ์ที่ลงทุนมากที่สุด ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงิน 8.3 พันล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำกัด วงเงิน 2.8 พันล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำกัด วงเงิน 2.5พันล้านบาท ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วงเงิน 2.2 พันล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด วงเงิน 2 พันล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงจำกัด 1.9 พันล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดลจำกัด วงเงิน1.6 พันล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทยจำกัด วงเงิน 1.6 พันล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จำกัด วงเงิน 9.5 ร้อยล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จำกัด 8.9 ร้อยล้านบาท

หากพิจารณาเฉพาะฐานะของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด ที่รับผิดชอบดูแลพนักงานกว่า 2 หมื่นคนในองค์กร พบว่า ก่อนหน้าเจอกับวิกฤตสมาชิกแห่ถอนเงินออกแล้วจากปัญหาฐานะที่ง่อนแง่นของบริษัทการบินไทย โดย ณ วันที่ 31มี.ค. 63 พบว่า สหกรณมีทุน จำนวนรวม 5.3 หมื่นล้านบาท แบ่งออกเป็นทุนเรือนหุ้น 1.9 หมื่นล้านบาท ทุนสำรอง 2.2 พันล้านบาท เงินรับฝาก 2.7 หมื่นล้านบาท เงินกู้ยืม 3 พันล้านบาท และเงินสด 2.2 พันล้านบาท

โดยสหกรณ์มีการนำเงินทุนไปหารายได้ เพื่อจ่ายดอกเบี้ยฝาก เงินปันผล เงินสวัสดิการ แบ่งเป็น ให้สมาชิกู้ 2.8 หมื่นล้านบาท ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม 1.1 หมื่นล้านบาท ลงทุนในตราสารหนี้ 6.7 พันล้านบาท ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 2 พันล้านบาท และถือหุ้นและซื้อตั๋วชุมนุมสหกรณ์ 2.2พันล้านบาท

จากปัญหาสมาชิกแห่ถอนเงินทำให้สหกรณ์ต้องจ่ายคืนเงินฝากตั้งแต่ต้นเดือนมี.ค.63 จนถึงปัจจุบันไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 8.4พันล้านบาท โดยเงินที่นำมาจ่ายคืน นำมาจาก เงินสดในมือ 2.2พันล้านบาท ซึ่งเต็มจำนวนเงินสดที่ถืออยู่ในมือ เงินกู้ใช้ตราสารหนี้ค้ำประกัน 1.2 พันล้านบาท เงินกู้จากสหกรณ์อื่น 3 พันล้านบาท เงินกู้ใช้ตราสารหนี้ค้ำประกันเพิ่มเติม 1.8 พันล้านบาท และเงินชำระหนี้คืนจากสหกรณ์และสมาชิก 1 พันล้านบาท

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน