Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 30 พ.ค. 2563

วธ.เปิดตัวบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจ ‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ กรมศิลป์จัดโขนเฉลิมพระเกียรติ

26 ก.ค. 2560 - 19:44 น.

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวตามหาบุคคลในภาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านต่างๆ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและต่างประเทศ จำนวน 10 ภาพ

นายวีระ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2560 กระทรวงวัฒนธรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ มีพระราชวิริยะอุตสาหะ ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายด้านที่ล้วนแต่สร้างความผาสุก ความปลื้มปีติ ความประทับใจ และตราตรึงอยู่ในความทรงจำของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะบุคคลที่ได้มีโอกาส ถวายงานในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานตามท้องถิ่น ภูมิภาคต่างๆของประเทศต่อไป

นายกองเต้น บุญประสพ ข้าราชการบำนาญ กล่าวว่า สำหรับภาพที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2519 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทรงมี พระราชปฏิสันถารกับคณะผู้ใหญ่บ้าน ครู และราษฎรบ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ขณะภายหลังที่เกิดเหตุการณ์ การปะทะระหว่างคอมมิวนิสต์กับทหารไทยพระองค์ท่านได้เสด็จฯมาในพื้นที่สนามรบ โดยไม่มีใครคาดคิดว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมา ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ได้เตรียมตัว แต่พระองค์ท่านนั้นได้ทรงมาประทับแรม 1 คืน ซึ่งตนก็รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ท่านทรงห่วงใยประชาชน สุดจะหาคำมากล่าวในความซาบซึ้งใจ และรู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้เฝ้ารับเสด็จฯ

รศ.ดร.นพ.เทพพนม เมืองแมน ข้าราชการบำนาญ กล่าวว่า สำหรับภาพที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2528 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน โดยทรงมีความสนพระราชหฤทัยและทรงมีรับสั่งว่าจะสนับสนุนเต็มที่ในการดูและผู้ที่เจ็บป่วย หากมีปัญหาใดก็ขอให้บอก และทรงรับสั่งให้ดูและประชาชนให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ในส่วนตัวรู้สึกดีใจที่ได้ถวายงาน ภายใต้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท

ว่าที่ ร้อยโท ดิลก ศิริวัลลภ ข้าราชการบำนาญ กล่าวว่า สำหรับภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2529 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประทับเรือพระที่นั่งทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ ณ บริเวณบึงบ้านบากง ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านบากง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ตนรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสถวายงานด้าภาษายาวี ขณะที่ในหลวงร.9 และร.10 รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้เสด็จ มาในพื้นที่ โดยในเหตุการณ์ดังกล่าวพระองค์ประทับเรือพระที่นั่งทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ ซึ่งการทำหน้าที่ล่ามได้สร้างความเข้าใจให้คนในพื้นที่ กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

นางสมทรง ประดับแก้ว ข้าราชการบำนาญ กล่าวว่า สำหรับภาพที่ 4 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2530 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศาลอาญาในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม และทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศาลต่างๆ ในกระทรวงยุติธรรม ขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานศาลบัลลังก์ พระองค์ท่านเสด็จ ประทับบนบัลลังก์ การพิจรณาคดีในวันดังกล่าวได้พิพากษาคดีเหลือเพียงรอลงอาญา ทำให้ผู้ที่อยู่ในห้องรู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างมาก แต่ระหว่างนั้นด้วยความตื่นเต้น ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการเฝ้ารับเสด็จ ทำให้เกิดปัญหา แต่ท่านไม่ได้ทรงกริ้ว และภายหลังตนได้เฝ้าฯรับเสด็จหลายครั้งและทรงจำตนได้ทำให้รู้สึกปลาบปลื้มอย่างมาก

ขณะที่ นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตร (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า สำหรับภาพที่ 5 เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2536 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2536 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตนได้ถวายงาน เรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด โดยพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก และตนได้เข้าถวายงานอีกครั้ง โดยส่วนตัวรู้สึกภาคภูมิใจในเนื้อหาที่ทำ และเบื้องสูงได้รับทราบถึงการดำเนินงาน

“รู้สึกดีใจที่ในหลวง ร.10 ทรงเดินตามเบื้องพระยุคลบาทพระราชบิดา และทรงเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ทรงใส่พระราชหฤทัยในด้านการเกษตร ด้วยความห่วงใยประชาชน” นายโชคชัย กล่าว

นายสุวิทย์ รัศมิภูติ ข้าราชการบำนาญ กล่าวว่า สำหรับภาพที่ 6 เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2539 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตรแบบจำลองบริเวณเขาชีจรรย์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีแกะสลักพระพุทธรูป พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เป็นปฐมฤกษ์ ณ บริเวณเขาชีจรรย์ วัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นั้นเป็นส่วนหนึ่งของพระราชดำริในหลวงร.9 ที่ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในขณะนั้นเป็นองค์ประธาน ในการดำเนินงานจัดสร้าง ทำให้ตนได้เข้าเฝ้าฯและทรงมีรับสั่งหลายครั้ง

โดยดำเนินการจัดสร้างเป็นลักษณะของการยิงเลเซอร์ และได้ใช้โมเสททอง เพื่อทำให้รายเส้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในหลวงร.10 ยังทรงช่วยปรับพระพักตร์ของพระองค์พระจากสมัยอยุธยาให้เป็นสมัยสุโขทัย พระองค์ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะเป็นอย่างมาก และภายหลังตนได้เข้าเฝ้าถวายงานต่อเนื่อง

ด้าน รศ.ดร.ศานติ วิริยะวิทย์ ข้าราชการบำนาญ กล่าวว่า สำหรับภาพที่ 7 เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2542 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตรนิทรรศการ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยเหตุการณ์ดังกล่าว พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรนิทรรศการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านวิศวกรรมการบินเป็นอย่างมาก อีกทั้งได้ทรงพระราชทานคำแนะนำให้แก่ผู้ถวายงาน โดยส่วนตัวตนมีความรู้สึกภาคภูมิใจ ได้รับใช้พระองค์ท่าน

นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับภาพที่ 8 เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2544 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงให้อาหารแกะในโอกาสโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทอดพระเนตรและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 5 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยตนซึ่งขณะดำรงตำแหน่งสัตว์แพทย์ 5 ประจำสำนักงานปศุสัตว์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่ใส่ชุดข้าราชการในภาพได้เฝ้าฯรับเสด็จ

โดยโครงการฟาร์มตัวอย่าง เป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ท่านทรงต้องการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงให้เข้ามาเรียนรู้ในการเลี้ยงสัตว์นานาชนิด โดยหากผู้มีความประสงค์จะรับสัตว์ไปนั้นสามารถนำไปเป็นรายได้ และเป็นโปรตีนในการบริโภค ซึ่งตนได้รับเสด็จทุกปีโดย ตนรู้สึกภูมิใจที่ได้ถวายการรับใช้ ในหลวงร.9 และในหลวงร.10 รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ในเรื่องของฟาร์มตัวอย่าง

ขณะที่นายสมบัติ ปภาณี เจ้าหน้าที่สัตวบาล กล่าวว่า สำหรับภาพที่ 8 ในเหตุการณ์ดังกล่าวตนรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ใส่เสื้อสีน้ำเงิน สำนักงานปศุสัตว์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมีหน้าที่เลี้ยงแกะและดูแลสัตว์ในบริเวณฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งส่วนตัวรู้สึกภาคภูมิใจที่ทำงานถวายพระองค์ท่าน

พ.ญ.ยารียะห์ สารีกามา แพทย์รพ.สมเด็จพระยุพราช สายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี กล่าวว่า สำหรับภาพที่ 9 เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2546 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้ป่วย ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ขณะนั้นตนเป็นแพทย์เพิ่งจบการศึกษามาไม่นานและ โรงพยาบาลได้ให้ตนเป็นผู้ถวายงานต่อในหลวงร.10 ทำให้รู้สึกประหม่าและตื่นเต้น เพราะประสบการณ์น้อย แต่พระองค์ท่านทรงมีความเป็นกันเองทำให้หายประหม่า จากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เคยถวายงาน

นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผอ.โครงการชลประทานนราธิวาส กล่าวว่า สำหรับภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2547 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานจัดการแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎร ณ บ้านบาวง ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ในหลวงร.10 ทรงทอดพระเนตรการขาดแคลนน้ำและทรงมีพระราชดำริให้ กรมชลประทานให้ ความช่วยเหลือในการสร้าง สถานีสูบน้ำและระบบผันน้ำเพื่อเข้านา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยส่วนตัว ได้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทมาโดยตลอด ไม่ว่าจะทางตรงหรือโดยอ้อม ทั้งในหลวงร.9 และในหลวงร.10 รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ลาได้ตามเสด็จอยู่หลายครั้ง ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกเป็นเกรียติที่ถวายงาน เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินและยังเป็นความภาคภูมิใจในงานที่ได้ช่วยเหลือราษฎร

วันเดียวกัน เวลา 14.00 น. ที่โรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2560 “พระบารมีเกริกก้องหล้า มหาวชิราลงกรณ” โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร

สำหรับรายการแสดงประกอบด้วยองก์ที่ 1 ถวายพระพร แซ่ซ้องสดุดี เป็นการรำถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2560 ตามบทประพันธ์ที่ประพันธ์ขึ้นใหม่โดย นางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ บรรจุเพลงโดย นายไชยยะ ทางมีศรี

องก์ที่ 2 คีตะดนตรี เทิดบารมีจักรีวงศ์ เป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงมหาดุริยางค์ทั้งไทยและสากล ซึ่งคัดเลือกบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งบทเพลงที่ทรงโปรด บทเพลงจากความทรงจำเมื่อครั้งทรงพระเยาว์และบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ อาทิ เพลงประวัติศาสตร์ เพลงลาวเจริญศรี เพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือน เพลงโยสลัม เพลงลาวม่านแก้ว เพลงรัชกาลที่ 10

องก์ที่ 3 นาฏการธำรง ธ ทรงกรุณา เป็นการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนสืบมรรคา ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสนพระราชหฤทัยในการแสดงโขนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยทรงฝึกหัดเป็นตัวหนุมาน ตั้งแต่พ.ศ.2502 ที่โรงเรียนจิตรลดา ผู้ถวายการสอนคือ ครูกรี วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ และครูฉลาด พกุลานนท์ ข้าราชการกรมศิลปากร และได้ฝึกหัดการแสดงโขน ตอนสืบมรรคา กรมศิลปากรจึงจัดการแสดงโขนตอนดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์สืบมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะจัดการแสดงระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค.2560 เวลา 14.00 ณ โรงละครแห่งชาติ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ วธ.เปิดตัวบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจ ‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ กรมศิลป์จัดโขนเฉลิมพระเกียรติ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง