ผลสลาก‘16ตค.’เลขท้ายออก‘98’

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

รัฐบาลออกประกาศเสื้อผ้าชุดดำ-ขาว ที่เป็นกรณีต่อว่ากันสำหรับ ผู้ที่ไม่ได้สวมใส่ ชี้อาจเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือหาซื้อไม่ได้ แนะทางออกให้ใส่เสื้อผ้าสีพื้นอ่อนโดยติดโบ หรือริบบิ้นสีดำที่แขนหรือหน้าอกแทนก็ได้ วอนอย่าเอาแต่จ้องจับผิดกัน ศตส.แจงไม่มีคำสั่งห้ามประดับพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพียงแต่ให้ดำเนินการอย่าง เหมาะสม โดยพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ที่เหมาะสมคือทรงฉลองพระองค์เต็มยศ และอยากให้แต่ละหน่วยงานให้ความสำคัญกับการประดับ ผ้าแพรสีดำขาวให้ถูกต้อง ส่วนการประดับธงตราสัญลักษณ์นั้นเป็นธงที่ใช้ในการเฉลิมฉลอง จึงขอให้นำธงลงเพื่อถวายความอาลัย

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ที่มีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ว่ามีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มงาน ทั้งเศรษฐกิจ ความมั่นคง ต่างประเทศ ได้รายงานข้อมูลการดำเนินงานของแต่ละภาคส่วนที่จะบริการประชาชนในการเดินทางมาถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งการบริหารราชการแผ่นดินด้วย

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า ที่มีข่าวลือ ในโซเชี่ยลมีเดียมากว่าสั่งให้ปลดหรือห้ามประดับพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวในพระบรมโกศ ขอชี้แจงว่าไม่มีการสั่งการใดๆ ในลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการติดพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวในพระบรมโกศ ที่หน้าหน่วยงานราชการ หน้าสถานที่ต่างๆ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ สี่แยกไฟแดง หรือแม้แต่บ้านพักของประชาชน ช่วงที่พระองค์เสด็จสวรรคต และทุกคนร่วมกันถวายความอาลัย ถือเป็นเวลาอันควรอย่างยิ่งที่จะประดับพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

“พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ที่เหมาะสมคือทรงฉลองพระองค์เต็มยศ และอยากให้แต่ละหน่วยงานให้ความสำคัญกับการประดับผ้าแพรสีดำขาวให้ถูกต้อง ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงแล้ว มีบางหน่วยงานอาจ นำพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ลงมาเพื่อประดับให้ถูกต้อง ขอชี้แจงทำความเข้าใจว่าไม่ได้นำลงมาเฉยๆ แต่เป็นการนำลงมาเพื่อประดับให้ถูกต้อง ดังนั้นหน่วยงานใดที่เข้าใจผิดขอให้รีบนำขึ้นไปประดับให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับ เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผล กระทบต่อจิตใจคนทั้งชาติ” พล.ท.สรรเสริญ กล่าวและว่า ส่วนการประดับธงตราสัญลักษณ์นั้น ธงดังกล่าวเป็นธงที่ใช้ในการเฉลิมฉลอง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงมีพระชนมชีพอยู่ แต่เมื่อเสด็จสวรรคตแล้ว จึงขอให้นำธงลงเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน หลายคนอาจแปรเจตนารมณ์ผิด

พล.ท.สรรเสริญกล่าวถึงการสวมใส่เสื้อผ้าชุดไว้ทุกข์ แสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่าน ซึ่งมีปัจจัยหลายประการอาจทำให้บางคนไม่สามารถหาชุดเสื้อผ้าสีดำล้วน หรือสีขาวล้วนได้ อาจจะมาจากจำนวนที่มีอยู่ในตลาดที่หาซื้อยาก หรือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ขอให้มองที่เจตนาของแต่ละคนที่ร่วมกันถวาย ความอาลัย แต่ละคนสามารถเลือกเสื้อสีพื้นที่ไม่ฉูดฉาด ไม่มีลายดอกดวง และหากไม่สามารถจะหาเสื้อสีดำขาวได้ ก็สามารถประดับริบบิ้นหรือโบสีขาวดำที่แขนหรือหน้าอก ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมสามารถทำได้ ทั้งนี้ขอสังคมอย่าไปจ้องจับผิดเหมือนกับว่าเขาไม่ได้แสดงความอาลัย แต่อาจเป็นเพราะปัจจัยต่างๆ

วันเดียวกัน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่ประกาศเพื่อขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ ระบุว่าตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับงานพระบรมศพ โดยมีข้อมูล รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1.ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 2.ให้ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและสถานบริการต่างๆ งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิง ตามความ เหมาะสม เป็นระยะเวลา 30 วัน

3.แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ (ของข้าราชการ) ข้อ 1 กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้แต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือหมายกำหนดการของสำนักพระราชวัง โดยใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำ (ปลอกแขนไว้ทุกข์) ขนาดกว้างระหว่าง 7 ถึง 10 เซนติเมตร พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน ข้อ 2 กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (เครื่องแบบสีกากีคอพับ และเครื่องแบบสีกากีคอแบะ) ไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำ (ปลอกแขนไว้ทุกข์) พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน

กรณีการแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติราชการ 1.ข้าราชการชาย ให้แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีดำ เนกไทสีดำ หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ โดยอาจใช้ผ้าสักหลาด หรือผ้าโปร่งสีดำ (ปลอกแขนไว้ทุกข์) ดังกล่าว พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบนได้ตามสมควร 2.ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้เครื่องดำล้วน 3.กรณีข้าราชการที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะให้แต่งกายตามนั้น 4.กรณี แต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ให้อนุโลมตามข้อ 2. และ 3.

สำหรับการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย ดังนี้ 1.พระบรมฉายาลักษณ์ ตามความเหมาะสม และที่เห็นสมควร ถ้อยคำถวายความอาลัย ให้ใช้ “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า……….”

การจัดโต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อย พุ่มทอง พุ่มเงิน สำหรับการประดับผ้าระบายดำสลับขาว ให้ผ้าสีดำอยู่ด้านบน และสีขาวอยู่ด้านล่างในตำแหน่งที่เหมาะสม สำหรับการประดับธง ให้งดการประดับธงตราสัญลักษณ์ทั้งหมด การดำเนินการให้ความสะดวกแก่ประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนสอบถามข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน จัดให้มีสายด่วน 1111 ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์ดำรงธรรม สายด่วน 1567

ผู้สื่อข่าวรายงานการหาซื้อเสื้อผ้าสีดำ-ขาว จากตลาดสำเพ็ง ริมถนนมิตรภาพ ใต้ทางต่างระดับนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าปลีกและส่งขนาดใหญ่ว่า พบประชาชนจำนวนมากมาเลือกซื้อเสื้อผ้าชุดสีดำ เพื่อนำไปสวมใส่แต่เสื้อผ้าสีดำได้ถูกกว้านซื้อไปก่อนหน้านี้ ผู้ซื้อจึงได้ผลกระทบจากการเก็งกำไร ฉวยโอกาสปรับราคาขาย พบสินค้าที่มีราคาแพงเกินความเป็นจริง จะเป็นเสื้อแฟชั่นสีดำซึ่งไม่ติดป้ายราคา เมื่อลูกค้าสนใจผู้ค้าได้ฉวยโอกาสตั้งราคาขายทันที เช่น เสื้อเดรสลูกไม้ราคา 390 บาท จากปกติราคาไม่เกิน 200 บาท ส่วน เสื้อยืดคอกลมสีดำ ราคา 200 บาท

ที่ร้านขายเสื้อผ้ามือสองในตลาดนัดยามเช้า ภายในสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ นครราช สีมา ประชาชนได้มาเลือกซื้อกันอย่างคึกคัก น.ส.ชนัญชิดา หรือไหม ศรีกำปัง อายุ 40 ปี เจ้าของร้านเจ้าไหม เสื้อผ้ามือสอง เปิดเผยว่าขายเสื้อมือสองสภาพดีราคาเริ่มต้น 40-80 บาท ส่วนใหญ่เป็นแบบผู้หญิง เช่นชุดแส็ก เดรสลูกไม้ ขณะนี้มีลูกค้ามาเลือกซื้อสีดำ หรือขาวจำนวนมาก แม้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นก็ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาแต่อย่างใด เพราะอยากให้ ทุกคนได้สวมใส่แสดงออกถึงความอาลัยถึงพระองค์ท่าน

ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา กล่าวถึงการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการไว้อาลัย โดยเฉพาะเสื้อผ้าสีดำ ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากเป็นการฉวยโอกาสเกินควร สามารถแจ้งเบาะแสข้อมูลที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขติดต่อ 1567 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจว่า เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. ค่ำวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายรายงานข้อราชการ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต นับเป็นพระมหา กรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทย ในยามที่บ้านเมืองกำลังอยู่ระหว่างช่วงเวลาทุกข์โศก

พร้อมกันนั้นประชาชนหลายคนยังกำลังประสบปัญหาอุทกภัย ได้รับความเดือดร้อน พระราชปรารภสำคัญเรื่องหนึ่งคือขออย่าให้ประชาชนเกิดความสับสน หรือกังวลใจใดๆ เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน หรือแม้แต่การสืบราชสันตติวงศ์ เพราะเรื่องนี้มีรัฐธรรมนูญ กฎมณเฑียรบาลและจารีตประเพณีกำหนดไว้แล้ว แต่การจะดำเนินการเมื่อใด อย่างไรนั้น มีพระราชบัณฑูรว่าช่วงเวลานี้ทุกคนทุกฝ่ายแม้แต่พระองค์ท่านเองอยู่ระหว่างความเศร้าโศก โทมนัสอาลัย จึงควรให้ทุกฝ่ายช่วยกันทำให้รู้สึกว่าเราผ่านพ้น หรือบรรเทาความวิปโยคอาดูรนี้ไปได้บ้างก่อนเถิด อย่าให้ความรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นกะทันหันเกินไป ทุกคนควรใช้เวลานี้รักษาความทรงจำอันงดงามของเหตุการณ์ 70 ปีที่ผ่านมา เมื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชพิธีพระบรมศพผ่านพ้นไปแล้วระยะหนึ่ง ก็น่าจะถึงเวลาสมควรดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้ ไม่น่าจะกระทบต่อแผนงานหรือขั้นตอนใดๆ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า รัฐบาลปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ขอรับสนองพระราชบัณฑูรใส่เกล้าใส่กระหม่อม จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน ท่านจะได้คลายความกังวลใจและใช้เวลาในช่วงนี้ถวายสักการะแสดงความอาลัยให้สมกับที่ท่านรู้สึก อย่างที่หลายคนให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนว่าชีวิตนี้เกิดมาก็อยู่ในสมัยรัชกาลที่ 9 เติบโตมาก็ในรัชกาลที่ 9 จึงยากจะทำใจว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่เราก็ต้องช่วยกันทำใจ

พร้อมกันนี้รัฐบาลต้องขอขอบคุณ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พลเรือน ทุกฝ่าย ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีสำคัญนี้ ภาพการเชิญพระบรมศพสู่พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เป็นที่ประทับใจไปทั่วโลก คลื่นมหาชนสองข้างถนน ตลอดระยะทางหลายกิโลเมตรเป็นพยานถึงความจงรักภักดี และเจตนารมณ์ที่จะรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างชัดเจน และเมื่อสำนักพระราชวังมีประกาศให้ประชาชนเข้าถวายสักการะได้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ก็ขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกเช่นนี้ต่อไป ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และอาหารการกินของประชาชนที่มาถวายสักการะ

“ผมขอขอบคุณพี่น้องบรรดาวินมอเตอร์ ไซค์ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าโดยสาร เพื่อไปถวายสักการะในการเชิญพระบรมศพ คำพูดของท่านที่ว่า ขอทำดีเพื่อพ่อนั้น ผมฟังแล้วซาบซึ้งใจมาก ขอขอบคุณทุกฝ่าย ที่ช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศ ตลอดเวลา 2-3 วันที่ผ่านมา และขอให้ท่านรักษาบรรยากาศเช่นนี้ตลอดไปในส่วนของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอให้สัญญาต่อพี่น้องทั้งหลายว่า เห็นน้ำใจของประชาชนเช่นนี้แล้ว จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความจงรักและภักดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานตลอดไป สวัสดีครับ” นายกรัฐมนตรีกล่าวในตอนท้าย

พล.ท.สรรเสริญกล่าวเพิ่มเติมว่าพล.อ. ประยุทธ์ฝากขอบคุณคนไทยทุกคน หลังได้รับรายงานข้อมูลที่น่าซาบซึ้งใจเข้ามาตลอดเวลาว่า ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างร่วมกันทำความดี เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ นายกฯได้รับทราบว่า หน่วยแพทย์ หน่วยสาธารณสุข กู้ชีพกู้ภัย ทุกพื้นที่ทำงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของประชาชน ท่านชื่นชมนิสิตนักศึกษาที่รวมตัวกันช่วยกันรักษาความสะอาด ช่วยเก็บขยะพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนเดินทางมารวมกันอย่างหนาแน่น ถือเป็นจิตสาธารณะที่ดี พร้อมฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มแข็งในทุกพื้นที่ นายกฯ ฝากชื่นชมน้ำใจของคนไทยที่แสดงน้ำใจนำอาหาร น้ำดื่ม สิ่งของจำเป็นมาแจกจ่ายแบ่งปันให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะ โดยเฉพาะให้แก่พี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ถือเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอย่างที่สุด

พล.ท.สรรเสริญกล่าวอีกว่า นายกฯ ฝากขอบคุณภาคเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจ ห้างร้าน ศิลปินทุกแขนง ที่พยายามรวมตัวกันทำกิจกรรมดีๆ เพื่อประเทศของเรา ท่านยังรับทราบว่า บางร้านอาหารยังทำข้าวกล่องมาแจกจ่าย โดยไม่คิดสตางค์ ในเวลานี้คือเวลาของการแสดงพลังแห่งความดี และความอาลัยร่วมกัน ฝากขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ร่วมกันเสนอข่าวสารอันเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน รวมทั้งงดเว้นการเสนอข่าวสารความขัดแย้ง ถือว่าสื่อ มวลชนมีบทบาทสำคัญในการรักษาบรรยา กาศของข่าวสารในประเทศเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า แม้ในยามที่เราทุกคนอยู่ในช่วงแห่งความทุกข์โศกเศร้า ก็ยังมีเรื่องราวดีๆ ที่ช่วยปลอบประโลมหัวใจ

“นายกฯ ฝากขอบคุณชาวไทยทุกคนที่ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังไม่ย่อท้อในช่วงเวลายากลำบากเช่นนี้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการทำดีถวายพ่อ ที่แม้นไม่มีใครเห็น แต่ตัวท่านเองรับรู้ได้และสุขใจกับผลการกระทำของตนเอง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำดีเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศตลอดไป” พล.ท.สรรเสริญกล่าว

เลขท้าย2ตัวออก‘98’-ให้โชคคนทั้งเมือง

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อเวลา 14.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) ประจำงวดวันที่ 16 ต.ค. เป็นไปด้วยความคึกคักแม้จะออกรางวัลในช่วงวันหยุด แต่ยังมีประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเข้ามาชมผลการออกรางวัลจำนวนมาก เนื่องจากงวดวันที่ 16 ต.ค.นี้ สำนักงานสลากฯ งดถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์และวิทยุทุกช่องทาง โดยพบว่าลอตเตอรี่งวดนี้ สามารถจำหน่ายได้ดีเมื่อเทียบกับงวดที่ผ่านมา เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาขายส่งปรับขึ้นอยู่ที่คู่ละ 77-78 บาท ราคาขายปลีกก่อนออกรางวัลขายอยู่ที่คู่ละ 80-100 บาท

สำหรับการออกรางวัลสลาก ครั้งนี้มีนางสมรัก คำพุทธ รอง ผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานการออกรางวัล โดยรางวัลสำคัญๆ อาทิ เลขหน้า 3 ตัว ได้แก่ หมายเลข 692, 885 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่ หมายเลข 032, 587 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ หมายเลข 98 และรางวัลที่ 1 ได้แก่หมายเลข 571947 โดยเฉพาะเมื่อประกาศผลออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัวคือ ‘98’ เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วห้องออกรางวัล

พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า สำนักงานสลากฯ จะไม่ถ่ายทอดสดผลออกรางวัลสลากฯ งวดประจำวันที่ 16 ต.ค.59 และงวดประจำวันที่ 1 พ.ย.59 แต่การออกรางวัลสลากจะบันทึกเทปทุกขั้นตอนของกระบวนการออกรางวัลตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสากล ไอเอสโอ 9001:2008 และจะประกาศในเว็บไซต์สำนักงาน www.glo.or.th หลังการออกรางวัลเสร็จสิ้นลง เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใส ของขั้นตอน กระบวนการ และผลรางวัล ได้ทุกงวดตลอดเวลา

“สำหรับเลขท้าย 2 ตัว หมายเลข 98 ที่ออกมานั้น มองว่าเลข ดังกล่าวสามารถออกได้หมด ขึ้นอยู่กับประชาชนที่จะตีความ แต่ยืนยันว่ากระบวนการออกรางวัลของสำนักงานสลากฯ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการล็อกเลขรางวัล แม้ครั้งนี้จะไม่ได้ถ่ายทอดสด แต่ประชาชนก็สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงาน www.glo.or.th หลังการออกรางวัลเสร็จสิ้นลง” ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวและว่า สำหรับการออกสลากงวดประจำวันที่ 1 พ.ย.59 ซึ่งแต่เดิมกำหนดไปออกรางวัลสัญจรที่จังหวัดสุโขทัย เปลี่ยนเป็นให้ย้ายกลับมาที่สำนักงานสลากฯ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ตามเดิม เพราะต้องการควบคุมบรรยากาศการออกรางวัล

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน