หลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม โดยแผนที่ดาวเทียมได้แสดงปริมาณมวลน้ำและพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม โดยพบว่า พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมกินบริเวณตั้งแต่ จ.สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท และลพบุรีบางส่วน

ภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงพื้นที่น้ำท่วมมากกว่าที่ใด คือ อยุธยา สุพรรณบุรี และอ่างทอง ซึ่งปริมาณน้ำ เริ่มจ่อมาถึงพื้นที่ปทุมธานีแล้ว

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้รายงานสถานการณ์น้ำไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสัก ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มอีก เนื่องมาจากมีฝนตกลงมาเพิ่ม กรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆต่อไป

ข้อมูลจาก http://flood.gistda.or.th/

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน