ข้าวไทย ร่วงที่ 4 ขี้ขาดตู้คอนเทนเนอร์ส่งออก แถมราคาแพงกว่าคู่แข่งมาก หลายประเทศเบนเข็มไปซื้อข้าวจากประเทศ เวียดนาม อินเดีย และ ปากีสถาน แทน

วันที่ 2 มี.ค. นายเจริญ เหล่าเจริญทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวในเดือน ม.ค. 2564 มีปริมาณ 421,477 ตัน มูลค่า 7,826 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง 12.2% และ 15.4% เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 480,102 ตัน มูลค่า 9,257 ล้านบาท

ส่งผลให้ประเทศไทยหล่นลงไปอยู่ในอันดับที่ 4 เมื่อเทียบกับประเทศผู้ส่งออกข้าวรายอื่น ๆ ซึ่งนำโดยอินเดีย เวียดนาม ปากีสถาน เนื่องจากผู้ส่งออกข้าวไทยยังคงประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ทำให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด ประกอบกับราคาข้าวไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งมาก จึงทำให้ผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากแหล่งที่มีราคาถูกกว่า

ส่งผลให้การส่งออกข้าวขาวมีปริมาณ 145,085 ตัน ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศแคเมอรูน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก จีน โมซัมบิก ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 118,174 ตัน เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปตลาดหลักในแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน เบนิน แคเมอรูน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 97,971 ตัน ลดลง 32.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ ฮ่องกง จีน แคนาดา สิงคโปร์ เป็นต้น

นายเจริญ กล่าวอีกว่า ในเดือน ก.พ. 2564 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 400,000-500,000 ตัน เนื่องจากผู้ส่งออกยังคงมีสัญญาค้างส่งมอบให้กับผู้ซื้อในแถบแอฟริกา เอเชีย และอเมริกา ทั้งในส่วนของข้าวขาว ข้าวนึ่ง และข้าวหอมมะลิ ขณะที่คำสั่งซื้อใหม่ ๆ ยังมีปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากราคาข้าวขาวและข้าวนึ่งของไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งมาก

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน