สศช. เผย ‘คนละครึ่งเฟส 5’ หากมี ต้องศึกษาให้รอบคอบ ก่อนตัดสินใจกู้เงิน เป็นเรื่องที่หน่วยงานทางเศรษฐกิจทุกหน่วยงาน ต้องมาดูร่วมกัน

17 พ.ค. 2565 – นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า สศช. ต้องหารือกับกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน ว่าจะดำเนินโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” ต่อเนื่องหรือไม่ หรือจะดำเนิมาตรการรัฐอื่นใด เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย

ตอนนี้คงต้องดูถึงความจำเป็นในการดำเนินมาตรการนี้ก่อน โดยต้องดูทั้งระดับการบริโภค และกำลังการใช้จ่ายของประชาชนด้วย

ที่ผ่านมาโครงการ “คนละครึ่ง” ช่วยในเรื่องของการบริโภค ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนลง อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ต้องดูให้รอบคอบจริง ๆ เพราะทรัพยากรมีอยู่จำกัด โดยเฉพาะเงินกู้ที่เหลืออยู่ อีกทั้งการจะออกโครงการ ต้องดูจังหวะที่ยิงออกไปด้วย เพราะถ้าไม่ถูกจังหวะจะทำให้การยิงออกไป ได้ผลไม่เต็มที่ ต้องดูข้อมูลให้ละเอียดก่อน

เงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ กรอบวงเงิน 5 แสนล้านบาท ล่าสุด มีวงเงินเหลืออยู่ประมาณ 7.4 หมื่นล้านบาท แบ่งแผนการใช้เงินดังนี้ การฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ผ่านโครงการลงทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะเสนอครม.ในเร็ว ๆ นี้ ค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาลจากสถานการณ์โควิด-19 ประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลือ 4.8 หมื่นล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในโครงการที่เหมาะสมตามนโยบายรัฐบาลภายในปีนี้

นายดนุชา กล่าวต่อว่า การจะกู้เงินเพิ่มเพื่ออัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ คงต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสม และปัจจัยต่าง ๆ ให้รอบคอบเสียก่อนจะตัดสินใจกู้เงิน เป็นเรื่องที่หน่วยงานทางเศรษฐกิจทุกหน่วยงานต้องมาดูร่วมกัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน