กต. แจงสาเหตุ กรณีเกาหลีใต้ปฏิเสธคนไทย ทั้งเที่ยวบิน เข้าประเทศ พร้อมส่งกลับแล้ว แนะคนไทยที่จะเดินทางไปควรตรวจเอกสารให้ครบถ้วน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 5 ส.ค. 65 นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกาหลีใต้ปฏิเสธไม่ให้คนไทยเข้าประเทศทั้งเที่ยวบิน ว่า เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 2 ส.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเจจู ประเทศเกาหลีใต้ ได้ปฏิเสธการเข้าเมืองของคนไทยจำนวน 112 จากทั้งหมด 184 คน ที่เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยสายการบินเจจูแอร์ ซึ่ง 110 คน เดินทางมากับเที่ยวบินนี้ และ 2 คนที่ตกค้าง รอส่งกลับ

ซึ่ง สถานทูตไทยในกรุงโซลได้ประสานกับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเจจู เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งว่า ได้สัมภาษณ์คนไทยทั้ง 112 คน เป็นรายบุคคล รวมทั้งตรวจสอบฐานข้อมูลเดิม พบว่าบุคคลทั้ง 112 คนน่าจะเข้าเมืองด้วยจุดประสงค์เพื่อลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับการตรวจลงตรา หรือวีซ่า จึงพิจารณาส่งตัวกลับประเทศไทย

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเจจู ได้ให้การดูแลคนไทยกลุ่มดังกล่าว โดยจัดอาหารและน้ำให้ระหว่างรอดำเนินการส่งตัวกลับ โดยขณะนี้คนไทยทั้ง 112 คนได้ถูกส่งตัวกลับไทยแล้ว กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยประเภทหนังสือเดินทางธรรมดาสามารถเดินทางเข้าเกาะเจจูเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวได้ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และไม่ต้องแสดงเอกสาร Korea Electronic Travel Authorization (K-ETA)

อย่างไรก็ดี ผู้ที่ไม่ได้ขอรับเอกสาร K-ETA ล่วงหน้าก่อนเดินทางจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังเกาหลีใต้ในส่วนภาคพื้นทวีปได้ การส่งกลับคนไทยกลุ่มดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ สตม. จังหวัดเจจู

กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ให้ตรวจสอบเอกสารการเข้าเมืองให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเอกสารการตรวจลงตรา หรือ Korea Electronic Travel Authorization (K-ETA)

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.immigration.go.kr/immigration_eng/index.do รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สถานเอกทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย

ที่มาภาพ : มติชน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน