สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ออกประกาศ น้ำตาลทราย ปรับราคาสินค้าใหม่ โดยขึ้นมาอีกกิโลละ 4 บาท เริ่มมีผล 28 ต.ค. นี้

27 ต.ค. 2566 – สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ออกประกาศเรื่อง ราคาน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร เพื่อใช้ประกอบในการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ประจำฤดูการผลิตปี 2566/67 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มลงนามโดยนายฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) และรักษาราชการแทนเลขาธิการ กอน.

โดยกำหนดราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานใหม่ดังนี้

1. น้ำตาลทรายขาวจากเดิมกิโลกรัม (กก.) ละ 19 บาท เป็นราคากิโลกรัมละ 23 บาท
2. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากเดิมกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นราคากิโลกรัมละ 24 บาท

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. นี้ เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน