เปิดวิธีเช็ก ธ.ก.ส.โอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท เงินเข้าวันไหนบ้าง เป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 4.68 ล้านครัวเรือน

หลังจากรัฐบาลกดปุ่มเริ่มให้ ธ.ก.ส.โอนเงิน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567 ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดแรก ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน หรือไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท ตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567

โดยเริ่มโอนวันนี้ (28 พ.ย.2566) เป็นวันแรก เงินล็อตแรก 9,000 ล้านบาท และทยอยโอนในวันถัดไป ประมาณวันละ 10,000 ล้านบาท ระยะเวลา 5 วัน สิ้นสุดการโอนในวันที่ 2 ธ.ค.2566

เป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 4.68 ล้านครัวเรือน พร้อมจัดทำแผนการโอนเงินส่งถึงมือเกษตรกร เป็นรายภูมิภาค แบ่งเป็น 5 รอบ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้า บัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line: BAAC Family อีกด้วย

เกษตรกรม ที่มีสิทธิ สามารถตรวจสอบสถานะควาเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2566 ที่นี่ https://efarmer.doae.go.th/login

วิธีเช็กเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ล่าสุด ผ่านเว็บไซต์

  • คลิกไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
  • กรอกเลขที่ บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก กด ค้นหา
  • หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียด เปิดบัญชีจำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท เข้าวันใด

  • วันที่ 28 พ.ย. 66 โอนเงิน 40 จังหวัด ผ่าน ธ.ก.ส. จำนวน 44 สาขา ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 0.66 ล้านคน วงเงินรวม 8,490 ล้านบาท
  • วันที่ 29 พ.ย. 66 โอนเงิน 17 จังหวัด ผ่าน ธ.ก.ส. ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 0.73 ล้านคน วงเงินรวม 8,298 ล้านบาท
  • วันที่ 30 พ.ย. 66 โอนเงิน 10 จังหวัด ผ่าน ธ.ก.ส. ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 0.85 ล้านคน วงเงินรวม 9,242 ล้านบาท
  • วันที่ 1 ธ.ค. 66 โอนเงิน 5 จังหวัด ผ่าน ธ.ก.ส. ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 0.77 ล้านคน วงเงินรวม 9,277 ล้านบาท
  • วันที่ 2 ธ.ค. 66 โอนเงิน 5 จังหวัด ผ่าน ธ.ก.ส. ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 0.80 ล้านคน วงเงินรวม 9,130 ล้านบาท

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน