เปิด 10 อันดับ โรงเรียนสาธิต ที่มีนักเรียนมัธยมปลาย มากที่สุดในประเทศไทย และ 10 อันดับ จังหวัดโรงเรียนสาธิต ที่มีนักเรียน ม.ปลาย เรียนมากที่สุด

วันที่ 30 พ.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1ซึ่งมีข้อมูลน่าสนใจ ดังนี้ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดทั่วประเทศ 19,661 คน โดย

10 อันดับ จังหวัดโรงเรียนสาธิต ที่มีนักเรียน ม.ปลาย เรียนมากที่สุด

1.กรุงเทพ จำนวนนักเรียน 7,123 คน
2.นครปฐม จำนวนนักเรียน 2,407 คน
3.มหาสารคาม จำนวนนักเรียน 1,246 คน
4.ชลบุรี จำนวนนักเรียน1,113 คน
5.ขอนแก่น จำนวนนักเรียน 1,096 คน
6.ปัตตานี จำนวนนักเรียน 920 คน
7.พิษณุโลก จำนวนนักเรียน 846 คน
8.เชียงใหม่ จำนวนนักเรียน 836 คน
9.นครนายก จำนวนนักเรียน 506 คน
10.นครราชสีมา จำนวนนักเรียน 378 คน

10 อันดับ โรงเรียนสาธิตที่มีนักเรียน ม.ปลาย มากที่สุดในประเทศไทย

1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จำนวนผู้เรียนทั้งหมด 3,022 คน
2.โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนผู้เรียน 1,113 คน
3.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จำนวนผู้เรียน 1,028 คน
4โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวนผู้เรียน 991 คน
5.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จำนวนผู้เรียน 855 คน
6.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้เรียน 846 คน
7.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จำนวนผู้เรียน 803 คน
8.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฝ่ายมัธยม) จำนวนผู้เรียน 795 คน
9.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม จำนวนผู้เรียน 744 คน
10.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวนผู้เรียน 640 คน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน